List predsedu ZKS k Veľkej noci 2020

Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,
vážení predsedovia klubov ZKS,
milí priatelia,

chcem Vám touto cestou odovzdať veľkonočný pozdrav a uistiť Vás, že napriek nečakaným ťažkostiam nás čaká veľkonočná nádej, ktorú nám stále dáva náš Pán.

Pôstne obdobie pred tohtoročnou Veľkou nocou prebieha v mimoriadnych podmienkach. Celý svet zachvátili obavy z rozširujúcej sa pandémie. Zrazu sa nemôžeme stretávať, nekonajú sa bohoslužby, zavreli sa školy aj kultúrne zariadenia, nemôžeme cestovať do zahraničia, i samotný pohyb po našej vlasti a v našich mestách a dedinách musíme obmedziť. Na mnohých miestach sveta zomiera veľké množstvo ľudí.

Pandémia sa dotkla aj našej činnosti. Vo februári som Vám posielal Plán činnosti, ktorý sme schválili na zasadaní Predsedníctva ZKS 6.2.2020. Tešil som sa na stretnutia, slávnostnú konferenciu i púte, ktoré sme si naplánovali v jubilejnom 25. roku existencie nášho združenia. Žiaľ, stihli sme len niekoľko stretnutí, a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu neočakávam, že by sme v 1. polroku mohli obnoviť našu činnosť. Keďže vírus ohrozuje najmä nás – seniorov – musíme sa správať zvlášť zodpovedne a striktne dodržiavať všetky opatrenia, aj keď sú pre nás bolestné a obmedzujúce. Dávajme si pozor na seba a na svojich blízkych, aby sme sa mohli v budúcnosti opäť stretať a pokračovať v našej práci tam, kde sme ju teraz museli prerušiť. Chcem Vás poprosiť, aby sme v tomto období, kedy sa nemôžeme stretať, udržiavali kontakt s našimi členmi (telefónom, mailom, listom), povzbudzovali ich a ak treba, zorganizovali aj pomoc tým, ktorí sa ocitnú v problémoch.

Tak trochu to dnes pripomína udalosti pred pôvodnou, židovskou Veľkou nocou – Paschou. Vtedy Pán bil pyšný Egypt ranami, kým nedonútil faraóna, aby prepustil jeho ľud. Veľká noc v izraelskej histórii bola vyslobodením, mocným znamením Božej všemohúcnosti, ale zároveň i začiatkom štyridsaťročného blúdenia púšťou.

Tento mimoriadny pôst nás učí zamyslieť sa nad tým, čo je v našom živote naozaj podstatné. A uvedomiť si, koľko z toho, čomu dakedy prikladáme význam, v skutočnosti až taký význam nemá. A tiež je to príležitosť na to, aby sme si uvedomili, ako ľahostajní niekedy sme napríklad pri utrpení a umieraní ľudí, ktoré sa nás netýka. Musela prísť hrozba, ktorá nám všetkým visí nad hlavou. Áno, toto je príležitosť ku skutočnému pokániu!

Keby sme túto príležitosť premrhali, môžeme dopadnúť ako tí synovia Izraela po vyvedení z Egypta. Otroctva sa zbavili, ale do zasľúbenej zeme dorazili až ich deti. Ak by sme pri tej katarzii smerujúcej k tomu, čo je v živote naozaj podstatné, zasa mysleli iba na seba, tak sa môže stať, že koronavírus zmutuje na vírus egoizmu. Oveľa nebezpečnejší a oveľa smrteľnejší, nielen pre telo, ale i pre dušu.

Kresťanská Pascha však prináša skutočnú nádej. Tá historická bola jedinečným okamihom v dejinách človečenstva, v ktorom sa uskutočnil veľký Boží plán. Kristus priniesol nádej a nový život. V tejto nádeji sa pripravme na našu najväčšiu slávnosť. I keď ju tento rok nezažijeme v kamenných kostoloch, i keď všade naokolo zúri pandémia, zmŕtvychvstanie Pána prináša skutočný účinok vtedy, keď prichádza priamo do srdca. A túto nádej v srdci nám ani karanténa nezoberie.

Milí priatelia,
prajem Vám, Vašim rodinám a Vašim prostredníctvom i všetkým našim členom k tohtoročnej Veľkej noci hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, veľa trpezlivosti a veľa schopnosti odpúšťať! A Pán iste rozhodne dobre aj o tom, kedy a ako nás prestane skúšať. V Ňom je naša nádej.
S priateľským pozdravom

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

V Bratislave 3. apríla 2020

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach