Vyhlásenie Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska k 25.výročiu založenia ZKS

Pred 25 rokmi – 6. februára 1995 – bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Združenie kresťanských seniorov Slovenska (vtedy pod názvom Združenie kresťanských dôchodcov Slovenska).
Štvrťstoročie existencie nášho združenia nás napĺňa radosťou a hrdosťou nad tým, ako plnilo a plní svoje programové zásady. Sme všetci v duchu spojení aj s tými našimi členmi, ktorí sa už odobrali na večnosť a otvorení mladším, ktorí dnes zápasia o lepší svet, a sú pri tom z roka na rok starší, a stále bližšie k nášmu spoločenstvu.

Svojím hlasom, svojimi skúsenosťami a so životným nadhľadom sme počas dvadsiatich piatich rokov do tohto zápasu vstupovali, a chceme vstupovať i naďalej. Lebo ako nedávno povedal pápež František, úloha starých ľudí je v dnešnej spoločnosti nenahraditeľná. „Nie je tu iba minulosť, akoby pre starých ľudí existoval iba predošlý život a plesnivejúci archív. Nie. Pán s nimi chce a môže písať aj nové stránky, naplnené svätosťou, službou a modlitbou…“ Rímsky biskup o senioroch hovorí aj ako o budúcnosti, ktorá spolu s mladými ľuďmi dokáže prorokovať a snívať. „Staroba totiž nie je choroba, ale privilégium,“ zdôrazňuje. V Biblii sa o dlhom veku píše ako o požehnaní.

Pokračujme preto v napĺňaní našich programových zásad i do budúcnosti, a zároveň hľadajme ten prorocký hlas, ktorým môžeme s autoritou nášho veku aj súčasnej sekulárnej spoločnosti pripomínať, že skutočné ľudské šťastie sa nenájde ani v hromadení majetku, ani v zápasoch o moc a vplyv, ale skôr v programe, ktorý pred dvoma tisícročiami predniesol Zakladateľ kresťanstva vo svojej Reči na hore!
Inšpirovaní slovami žalmistu: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti.“ (Žalm 92,15) chceme s dôverou kráčať v ústrety novým výzvam.

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

V Bratislave 6. februára 2020.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach