Púť kresťanských seniorov na Skalku v pondelok 13. júna 2022

Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva naregionálnu púť na Skalku pri Trenčínepondelok 13. júna 2022Program púte:• 9:30 Modlitba ruženca a možnosť sv. spovede• 10:30 Slávnostná sv. omša, hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný

Púť seniorov na Staré Hory 11. mája 2022

Združenie kresťanských seniorov Slovenskaúzemné centrum 6 Banská Bystrica a klub ZKS v Krupine Vás pozývajú naSTREDOSLOVENSKÚ PÚŤ SENIOROVna diecézne pútnické miesto v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horáchv STREDU 11. MÁJA 2022. Program:9:45 modlitba

Téma tohtoročného Dňa starých rodičov a seniorov bude „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92,15)

Tému na tohtoročný Svetový deň starých rodičov seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla 2022, zverejnilo 15.2.20222 Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Tvoria ju známe slová biblickej modlitby „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15).„Vybral som túto tému pre Druhý Svetový deň starých

Požehnané Veľkonočné sviatky, plné milosti z Kristovho zmŕtvychvstania. Nech slávenie radostného veľkonočného posolstva je pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Podporte ZKS 2% z daní

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si Vás dovoľuje požiadať o poskytnutie príspevku 2 % dane z príjmu na podporu svojej činnosti.ZKS ako občianske združenie rozvíja všestrannú činnosť v prospech seniorov. Naši členovia sa v rámci klubov, ktoré pracujú po celom Slovensku, venujú vzdelávaniu,

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach