List predsedu ZKS k Vianociam 2020

V Bratislave 16. decembra 2020Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,vážení predsedovia klubov ZKS,milí priatelia,končí sa rok, v ktorom naše združenie oslávilo 25. výročie svojho vzniku. Spolu s nami oslávila 25 rokov aj Európska únia seniorov (ESU), ktorej aktívnymi členmi sme od jej

Európska únia seniorov má 25 rokov

Vážená pani An Hermans, predsedníčka ESU,vážený pán Guido Dumon, generálny sekretár ESU,vážení členovia a členky prezídia ESU,vážení a milí priatelia!V mene Združenia kresťanských seniorov Slovenska Vám posielam srdečné blahoželanie k 25. výročiu založenia Európskej únie seniorov. Vysoko si vážime činnosť

List predsedu ZKS k Veľkej noci 2020

Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,vážení predsedovia klubov ZKS,milí priatelia,chcem Vám touto cestou odovzdať veľkonočný pozdrav a uistiť Vás, že napriek nečakaným ťažkostiam nás čaká veľkonočná nádej, ktorú nám stále dáva náš Pán.Pôstne obdobie pred tohtoročnou Veľkou nocou prebieha

Vyhlásenie Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska k 25.výročiu založenia ZKS

Pred 25 rokmi – 6. februára 1995 – bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Združenie kresťanských seniorov Slovenska (vtedy pod názvom Združenie kresťanských dôchodcov Slovenska).Štvrťstoročie existencie nášho združenia nás napĺňa radosťou a hrdosťou nad tým, ako plnilo a plní svoje programové

Združenie kresťanských seniorov Slovenska má nové vedenie

ZKS má nové vedenieNa valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) boli 8.11.2019 zvolení noví funkcionári ZKS na štvorročné funkčné obdobie:Predseda ZKS: Peter MachPodpredsedovia ZKS: Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega.Členovia Predsedníctva ZKS: Viera Beňová, Jozef

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach