Cena Jána Benčeka 2022

Ceny Jána Benčeka udeľuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce za dlhodobý alebo celoživotný prínos pre ZKS. Cena svojim názvom pripomína zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka, ktorého stoprvé narodeniny

List predsedníčky ESU An Hermans k Medzinárodnému dňu starších ľudí 1.10.2022

List predsedníčky ESU An Hermansk Medzinárodnému dňu starších ľudí Organizácie Spojených národov01.10.20221. októbra 2022 oslavujeme na celom svete Medzinárodný deň starších ľudí (UNIDOP). Tento rok je celkovou témou "Odolnosť starších ľudí v meniacom sa svete". Ako každý rok sa my ako Európska únia

Púť kresťanských seniorov do Šaštína 22. septembra 2022

Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva napúť kresťanských seniorov do Šaštínaštvrtok 22. septembra 2022Program púte:• 9:30 Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii• 10:30 Slávnostná sv. omša,hlavný celebrant J. E. Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný

Púť na Mariánsku horu v Levoči 28. augusta 2022

Združenie kresťanských seniorov Slovenska sa aj tohto roku zúčastní na25. púti kresťanských demokratov, ktorú organizuje Kresťanskodemokratické hnutie,v nedeľu 28. augusta na Mariánskej hore v Levoči. Program púte:14:00 modlitba sv. ruženca14:30 svätá omša - celebruje J.E. Mons.

Kondolencia k úmrtiu kardinála Tomka

Konferencia biskupov SlovenskaJ.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.bratislavský arcibiskup metropolitapredsedaV Bratislave 8. augusta 2022Vaša Excelencia,s hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti Jeho Eminencie Jozefa kardinála Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.Otec

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach