CENA JÁNA BENČEKA 2023

Ceny Jána Benčeka udeľuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce

1. október – Medzinárodný deň starších ľudí

List prezidentky ESU k 33. Medzinárodnému dňu starších ľudí„Plnenie sľubov Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre starších ľudí: naprieč generáciami“Vážení kolegovia a milí priatelia,1. októbra tohto roku si spoločne pripomenieme 33. Medzinárodný deň starších ľudí (UNIDOP). Tento deň má svoj význam,

13. Valné zhromaždenie ZKS 13. septembra 2023 v Trenčíne

 V Trenčíne sa 13. septembra 2023 konalo 13. valné zhromaždenie (VZ) Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS).Za účasti 67 delegátov (87 % pozvaných) a 8 hostí VZ prerokovalo a schválilo Správu o činnosti ZKS v rokoch 2019-2023, správu o hospodárení Predsedníctva ZKS v rokoch 2019 – 2023

ZKS 2019 – 2023

Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS), ktorý bude 13. septembra 2023 hodnotiť činnosť ZKS za posledné štvorročné funkčné obdobie. V tomto príspevku chcem pred tohtoročným valným zhromaždením pripomenúť činnosť ZKS na celoslovenskej úrovni od posledného

Púť kresťanských seniorov do Šaštína 19. septembra 2023

Aktualizované 20. septembra 2023:Správu o priebehu púte si môžete prečítať tu:https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20230920032 Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva napúť kresťanských seniorovdo Baziliky

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach