Podporte ZKS 2% z daní

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si Vás dovoľuje požiadať o poskytnutie príspevku 2 % dane z príjmu na podporu svojej činnosti.ZKS ako občianske združenie rozvíja všestrannú činnosť v prospech seniorov. Naši členovia sa v rámci klubov, ktoré pracujú po celom Slovensku, venujú vzdelávaniu,

Zomrel Jozef Dravecký

Hlboko zarmútení, ale s kresťanskou nádejou na vzkriesenie, oznamujeme,že v pondelok 23. januára 2023 po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov zomrel člen Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenskaveľvyslanec doc. RNDr. Jozef Dravecký, CSc.Doc. RNDr. Jozef Dravecký sa narodil 25. júla 1947 v Spišskej

Vianočné a novoročné prianie predsedu ZKS

Vážení priatelia,na konci roku 2022 sa Vám chcem poďakovať za prácu v našom združení. Vďaka Vám sa podarilo naplniť náš tohtoročný plán a uskutočniť množstvo krásnych akcií, ktoré priniesli radosť nielen našim členom, ale aj všetkým seniorom, ktorí sa na nich zúčastnili. Aj takto sme napĺňali tohtoročné

Finančné vzdelávanie má význam v každom veku

Združenie kresťanských seniorov Slovenska so znepokojením sleduje pokusy podvodníkov, ktorých cieľom je okradnúť seniorov. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska preto aj na tejto našej webovej stránke aj v našom časopise Generácie zverejníme niekoľko článkov s radami a odporúčaniami v oblasti finančnej

Cena Jána Benčeka 2022

Ceny Jána Benčeka udeľuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce za dlhodobý alebo celoživotný prínos pre ZKS. Cena svojim názvom pripomína zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka, ktorého stoprvé narodeniny

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach