Regionálna púť ZKS na Skalku pri Trenčíne

Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva naregionálnu púť ZKS na Skalku pri Trenčínev utorok 8.júna 2021Program púte:• 9:30 Modlitba ruženca a možnosť sv. spovede• 10:30 Slávnostná sv. omša, hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup• 11:30

Biskup Jozef Haľko o krížovej ceste seniorov

Bratislavský pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. pripravil na 14 posledných dní veľkého pôstu krížovú cestu miestami v Bratislave, ktoré symbolizujú jednotlivé zastavenia. Ako symbol pre 2. zastavenie si vybral seniorské zariadenie Dom tretieho veku v Petržalke (je na titulnej fotografii)

List predsedu ZKS k Vianociam 2020

V Bratislave 16. decembra 2020Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,vážení predsedovia klubov ZKS,milí priatelia,končí sa rok, v ktorom naše združenie oslávilo 25. výročie svojho vzniku. Spolu s nami oslávila 25 rokov aj Európska únia seniorov (ESU), ktorej aktívnymi členmi sme od jej

Európska únia seniorov má 25 rokov

Vážená pani An Hermans, predsedníčka ESU,vážený pán Guido Dumon, generálny sekretár ESU,vážení členovia a členky prezídia ESU,vážení a milí priatelia!V mene Združenia kresťanských seniorov Slovenska Vám posielam srdečné blahoželanie k 25. výročiu založenia Európskej únie seniorov. Vysoko si vážime činnosť

List predsedu ZKS k Veľkej noci 2020

Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,vážení predsedovia klubov ZKS,milí priatelia,chcem Vám touto cestou odovzdať veľkonočný pozdrav a uistiť Vás, že napriek nečakaným ťažkostiam nás čaká veľkonočná nádej, ktorú nám stále dáva náš Pán.Pôstne obdobie pred tohtoročnou Veľkou nocou prebieha

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach