Regionálna púť na SKALKU pri Trenčíne 19. júna 2023

Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva naregionálnu púť na SKALKU pri Trenčínev pondelok 19. júna 2023Program púte:10:00   Modlitbe posvätného ruženca, možnosť sv. spovede10:30   Slávnostná sv. omša, hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup11:30    Príhovor

AKO A KEDY MÔŽE SENIOROM POMÔCŤ VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV

Verejný ochranca práv JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. sa spolu so svojimi spolupracovníkmi stretol 27. apríla 2023 so zástupcami seniorských organizácií. Témou stretnutia bolo nadviazanie intenzívnej spolupráce, vznik ombudsmanskej inštitúcie pre seniorov ako aj spoznanie činnosti jednotlivých

Stredoslovenská púť seniorov na Staré Hory 24. mája 2023

Združenie kresťanských seniorov Slovenskaúzemné centrum 6 Banská Bystrica a klub ZKS v KrupineVás pozývajú naSTREDOSLOVENSKÚ PÚŤ SENIOROVna diecézne pútnické miesto v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horáchv STREDU 24. MÁJA 2023.Program:9:45 modlitba posvätného ruženca10:30 svätá omša, celebruje

Púť na Skalku pri Trenčíne 19. júna 2023

Združenie kresťanských seniorov SlovenskaVás srdečne pozýva naregionálnu púť na Skalku pri Trenčínepondelok 19. júna 2023Program púte:• 10:00 Modlitba ruženca a možnosť sv. spovede• 10:30 Slávnostná sv. omša - hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup• 11:30 Príhovor predsedu

Podporte ZKS 2% z daní

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si Vás dovoľuje požiadať o poskytnutie príspevku 2 % dane z príjmu na podporu svojej činnosti.ZKS ako občianske združenie rozvíja všestrannú činnosť v prospech seniorov. Naši členovia sa v rámci klubov, ktoré pracujú po celom Slovensku, venujú vzdelávaniu,

previous arrow
next arrow
Slider

Vitajte na stránkach ZKS

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie orientované na zvýšenie kvality života seniorov a ich zaradenia do spoločnosti.

Ciele nášho združenia:

Rozvoj duchovného a hmotného dobra staršej generácie

Podporovanie medzigeneračnej spolupráce

Rozvíjanie občianskeho, národného a kresťanského povedomia

Podpora solidarity a života vo viacgeneračných rodinách

Aktuality

Časopis Generácie

ZKS vydáva 3-4 krát ročne časopis o medzigeneračnej spolupráci a solidarite Generácie (formát A4, 50 strán, farebné fotografie). Bezplatne ho distribuujeme, klubom ZKS.

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach