Podporte Združenie kresťanských seniorov Slovenska 2 % dane

Podporte Združenie kresťanských seniorov Slovenska 2 % DANE

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si Vás dovoľuje požiadať o poskytnutie príspevku 2 % dane z príjmu na podporu svojej činnosti.
ZKS ako občianske združenie rozvíja všestrannú činnosť v prospech seniorov. Naši členovia sa v rámci klubov, ktoré pracujú po celom Slovensku, venujú vzdelávaniu, kultúre, turistike, športu, dobrovoľníctvu, organizovaniu zájazdov a pútí a mnohým ďalším aktivitám. Na miestnej a na regionálnej úrovni ZKS spolupracuje so samosprávami v oblasti starostlivosti o seniorov. Na celoštátnej úrovni ZKS organizuje celoštátne púte, športové podujatia, konferencie a zúčastňuje sa na riešení zásadných otázok staršej generácie najmä aktívnou účasťou v Rade vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť z nášho časopisu Generácie na webe seniorizks.sk.
Váš príspevok nám umožní uskutočňovať naše podujatia kvalitnejšie (použijeme ich napr. na realizáciu kurzov, prenájom priestorov, propagáciu podujatí, ceny pre účastníkov športových podujatí a pod.). Ak už sami nie ste platiteľmi daní, poproste svojich príbuzných, ktorí ešte dane platia, aby nás podporili.

AKO MÔŽETE PODPORIŤ ZKS 2 % Z DANE
A) Ak za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ:
1. vyžiadajte si od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby …“,
2. vyplňte tlačivo „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Tlačivo nájdete na webe seniorizks.sk.
Obe tieto tlačivá pošlite poštou alebo odovzdajte do 30. apríla 2024 daňovému úradu podľa svojho bydliska.
B) Ak podávate daňové priznanie sami, vyplňte v daňovom priznaní oddiel s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane …“.
V daňovom priznaní typ A je to oddiel VIII. a v daňovom priznaní typ B je to oddiel XII. Na vyplnenie potrebujete len tieto 2 údaje o prijímateľovi:
IČO:                                        31745741
Obchodné meno – názov:  Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Priamo v tomto oddiele treba daňové priznanie osobitne podpísať (nestačí len podpis na konci formulára). Okrem toho odporúčame vyznačiť krížik v kolónke „Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému príjemcovi …“, aby sme vedeli identifikovať darcov.

Vopred ďakujeme za každý Váš príspevok.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach