Medzinárodná spolupráca

ZKS je členom Európskej únie seniorov (ESU), ktorá združuje seniorské organizácie blízke stranám, ktoré sa združujú v Európskej ľudovej strane ( EPP). Zúčastňujeme sa na podujatiach ESU, spolupracujeme najmä s kresťanskými seniormi v ČR, Maďarsku, Poľsku, Nemecku a Rakúsku.

Základné informácie o činnosti ESU a dokumenty ESU nájdete na webovej stránke http://esu-epp.eu/

Slovenské preklady dôležitých dokumentov ESU nájdete tu:

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach