Regionálna púť na Skalku pri Trenčíne 17. júna 2024

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Vás srdečne pozýva na

regionálnu púť na SKALKU pri Trenčíne

v pondelok 17. júna 2024

Program púte:

09:30   Modlitbe posvätného ruženca, možnosť sv. spovede
10:00   Privítanie a otvorenie púte – predseda ZKS Peter Mach
Slávnostná sv. omša, hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup
po sv. omši  moderovaná adorácia a po nej o. biskup odpovie na otázky písomne odovzdané pri príchode na púť
ukončenie záverečným požehnaním

Po ukončení  je možné zakúpiť si občerstvenie v pútnickom dome a je tiež možnosť prehliadky kláštora na Veľkej Skalke s výkladom sprievodcu postupne podľa skupín.

————————————————————————————-

Organizačné pokyny:
Príchod autobusov a áut od Trenčína (nie od Nemšovej) na Malú Skalku (k diecéznej svätyni).
Parkovanie áut a autobusov na priestranstve pod kláštorom (Veľká Skalka).

Informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne na č. tel. 0910 842 824


Autobus z BRATISLAVY odchádza o 7:30 od športovej haly na Bajkalskej ulici.
Prihlásiť sa možno u Jolany Egryovej mail: jolanae@gmail.com, mobil: 0918 741558

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach