Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801, PrimaBanka

E-mail: seniorizks@gmail.com

Peter Machpredseda ZKS0905 635 387petermach1951@yahoo.com
Jozef Mikloškočestný predseda ZKS0910 412 572mikloskojozef@gmail.com
Marta Gregušovápodpredsedníčka ZKS0944 151 395marta1953gre@gmail.com
Mária Muchovápodpredsedníčka ZKS0902 348 728muchovam@r24.roburnet.sk
Viera Beňováčlenka predsedníctva0908 766 430viera.benova@centrum.sk
 člen predsedníctva  
Rozália Palkovičováčlenka predsedníctva0908 417 791rozalia.palkovicova@gmail.com
Anna Plánkováčlenka predsedníctva0908 663 187anka.plankova@gmail.com
Ján Vlasákčlen predsedníctva0902 685 646jn.vlasak@gmail.com
Jolana Egryováčlenka predsed.-hospodárka0918 741 558jolanae@gmail.com
Mária Draveckápredsedníčka UC – 10915 471 664maria@dravecky.sk
Daniela Ďuricovápredsedníčka UC – 20905 228 584duricova60@gmail.com
Marta Gregušovápredsedníčka UC – 30944 151 395marta1953gre@gmail.com
Anton Kretterpredseda UC – 40948 705 317anton.kretter@gmail.com
Ernest Birvoňpredseda UC – 50902 508 129ernest42@zoznam.sk
Margita Alakšovápredsedníčka UC – 60915 212 464gitus.alaksova@gmail.com
Genovefa Vincovápredsedníčka UC – 80911 622 757 genovefavincova@gmail.com
    
Kontrolná komisia ZKS   
Václav Drabantpredseda Kontrolnej komisie0911 981 834drabant.vaclav@gmail.com
Katarína Darvašováčlenka Kontrolnej komisie0905 394 208darvka@gmail.com
Margita Krčmárováčlenka Kontrolnej komisie0908 123 999margita.krcmarova@gmail.com
Pavol Ondrejoviččlen Kontrolnej komisie0950 707 146pondrejovic@zoznam.sk
Ľudmila Vargováčlenka Kontrolnej komisie0905 959 010mucovarga@gmail.com
    
Pravidelne prizývaní   
Miloš Nemečekprojektový manažér0905 767 577nemecekbagar@gmail.com
Mária Turekovápredsedníčka klubu Stará Ľubovňa0948 373 693mariaturekova@gmail.com
    
1-06 Bratislava – Staré Mesto 1 Mária Križanová 0907/462 438 maria.krizanova@post.sk
1-13 Bratislava – Staré Mesto 2 Alica Kopcová 0910/180 388 alicekopcova@gmail.com
1-10 Bratislava – Ružinov Slávka Vladárová 0944/906 121
vladarova.slavka@gmail.com
1-07 Bratislava – Trnávka Terézia Černajová 0918/971 882
terezia.cernajova@gmail.com
1-09 Bratislava – Nové Mesto Ján Uhnák 02/2077 2088 jan.uhnak2@gmail.com
1-03 Bratislava – Rača Michal Koniar 0918/737 992 michalkoniar@pobox.sk
1-14 Bratislava – Vajnory Martin Lauko 0911/604 216
stefanmartinba@gmail.com
1-01 Bratislava – Karlová Ves Mária Dravecká 0915/471 664 maria@dravecky.sk
1-02 Bratislava – Dúbravka Libuša Iványiová 0948/230 367 libusisa@gmail.com
1-11 Bratislava – Petržalka 1 Peter Mach 0905/635 387 peter.mach@petermach.sk
1-12 Bratislava – Petržalka 2 Viera Beňová 0908/766 430 viera.benova@centrum.sk
1-05 Malacky Viera Lahová 034/7722 760 lahojan@gmail.com
1-08 Svätý Jur Jozef Mikloško 0910/412 572 mikloskojozef@gmail.com

2-01

Hlohovec

Daniela Ďuricová

0905 228 584

duricova60@gmail.com

2-05

Rybky

Elena Michalicová

0907 187 128

elena@michalicova.eu

3-1 Trenčín-mesto Anna Planková 0908/663 187 anka.plankova@gmail.com
3-10 Trenčín Orechové František Pavlík 0910/939 187 fkp@centrum.sk
3-3 Považská Bystrica nepracuje    
3-4 Veľké Bielice Anastázia Gronová 0911/667 727 gronovaanastazia@gmail.com
3-5 Dubnica nad Váhom Eva Páleniková 0948/010 943 janpalenik99@gmail.com
3-7 Pruské Anna Pisarčíková 0948/518 449
pisarcik.andrej149@gmail.com
3-9 Partizánske Stanislav Husár 0918/147 999 zkshusar42@centrum.sk
3-11 Púchov Margita Bašová 0915/547 067 margitabasova@gmail.com
3-12 Prievidza Mária Šimková 0948/800 216 marikasimkova61@gmail.com

4-01

Nitra – Kalvária

Marta Kočajdová

0904 246 860

martakocajdova@gmail.com

4-13

Nitra

Anna Tkáčiková

0910 938 889

ankatkacikova1@gmail.com

4-02

Topoľčany

Eva Szabová

0904 409 131

szabovaeva39@gmail.com

4-04

Čajkov

Anna Ištóková

0903 503 624

a.macekova@gmail.com

4-05

Nová Dedina

Anna  Grausová

0915 992 393

anna.grausova55@gmail.com

4-06

Tlmače

Margita Krčmárová

0908 123 999

margita.krcmarova@gmail.com

4-07

Zlaté Moravce

Jozef Švec

0908 731 995

 

4-08

Machulince

Katarína Ondrejková

0918 449 476

s.ondrejka@outlook.com

4-10

Volkovce

Angela Dufeková

0902 168 475

 

4-12

Nové Zámky Onezim

Mária Kuklová

0915 201 629

kuklova.maria11@gmail.com

5-01

Ružomberok

Mária Kačová

0904 549 886

zks.uc05@post.sk

5-02

Martin

Pavol Ondrejovič

0950 707 146

pondrejovic@zoznam.sk

5-03

Lokca

Anna Jadroňová

0901 957 237

jadronova.anna@post.sk

5-06

Námestovo

Mária Michalčíková

0903 184 249

michalcikova.maria@orava.sk

5-01

Ružomberok

Mária Kačová

0904 549 886

zks.uc05@post.sk

5-02

Martin

Pavol Ondrejovič

0950 707 146

pondrejovic@zoznam.sk

5-03

Lokca

Anna Jadroňová

0901 957 237

jadronova.anna@post.sk

5-06

Námestovo

Mária Michalčíková

0903 184 249

michalcikova.maria@orava.sk

5-01

Ružomberok

Mária Kačová

0904 549 886

zks.uc05@post.sk

5-02

Martin

Pavol Ondrejovič

0950 707 146

pondrejovic@zoznam.sk

5-03

Lokca

Anna Jadroňová

0901 957 237

jadronova.anna@post.sk

5-06

Námestovo

Mária Michalčíková

0903 184 249

michalcikova.maria@orava.sk

6-01

Banská Bystrica

Emília Daubnerová

0911 337 849

milka.daubnerova1@gmail.com

6-03

Krupina

Margita Alakšová

0915 212 464

gitus.alaksova@gmail.com

7-11

Stará Ľubovňa

Mária Tureková

0948 373 693

mariaturekova@gmail.com

8-02

Košice – Nad jazerom

Mária Semanová

0915 545 607

maria.semanova@gmail.com

8-04

Michalovce

Andrej Zummer

0948 063 791

anna.vysokaiova@gmail.com

8-05

Sobrance

Ružena Mižáková

0915 255 977

ruzenkam@lekosonline.sk

8-06

Trebišov

Ján Demčák

0911 161 618

jan.demcak@nettrebisov.sk

8-07

Spišská Nová Ves

Magdaléna Korpeľová

0915 326 553

magdakorpelova@zoznam.sk

8-08

Smižany

Justína Šťastná

053/443 12 92

 

8-10

Košice-Barca

Helena Antalová

0910 303 992

antalova.helena@gmail.com

8-11

Hrabušice

Ján Vlasák

0902 685 646

jn.vlasak@gmail.com

Peter Mach predseda ZKS
petermach1951@yahoo.com
Jozef Mikloško čestný predseda ZKS
mikloskojozef@gmail.com
Marta Gregušová podpredsedníčka ZKS
marta1953gre@gmail.com
Mária Muchová podpredsedníčka ZKS
muchovam@r24.roburnet.sk
Viera Beňová členka predsedníctva
viera.benova@centrum.sk
Jozef Dravecký člen predsedníctva
jozef@dravecky.sk
Rozália Palkovičová členka predsedníctva
rozalia.palkovicova@gmail.com
Anna Plánková členka predsedníctva
anka.plankova@gmail.com
Ján Vlasák člen predsedníctva
jn.vlasak@gmail.com
Jolana Egryová členka predsed.-hospodárka
jolanae@gmail.com
Jolana Egryová predsedníčka UC – 1
jolanae@gmail.com
Daniela Ďuricová predsedníčka UC – 2
duricova60@gmail.com
Marta Gregušová predsedníčka UC – 3
marta1953gre@gmail.com
Ján Valent predseda UC – 4
jan.valent8@gmail.com
Ernest Birvoň predseda UC – 5
ernest42@zoznam.sk
Margita Alakšová predsedníčka UC – 6
uctaren@demitrans.sk
Andrej Dupaľ predseda UC – 7
andrejdupal@mail.t-com.sk
Jozef Gburik predseda UC – 8
jgburik@zoznam.sk

 

Kontrolná komisia ZKS
Václav Drabant predseda Kontrolnej komisie
drabant.vaclav@gmail.com
Katarína Darvašová členka Kontrolnej komisie
darvka@gmail.com
Margita Krčmárová členka Kontrolnej komisie
margita.krcmarova@gmail.com
Pavol Ondrejovič člen Kontrolnej komisie
pondrejovic@zoznam.sk
Ľudmila Vargová členka Kontrolnej komisie
mucovarga@gmail.com

 

Pravidelne prizývaní
Miloš Nemeček projektový manažér
nemecekbagar@gmail.com1-01Bratislava, Karlová VesJozef Dravecký0948/288 270Jozef@dravecky.sk
1-02Bratislava, DúbravkaLibuša Iványiová0908/105 778libusisa@gmail.com
1-03Bratislava, RačaMichal Koniar0918/737 179michalkoniar@pobox.sk
1-04Pezinoknepracuje  
1-05MalackyViera Lahová0915/712 650lahojan@gmail.com
1-06Bratislava, Staré mestoMária Križanová0907/462 438maria.krizanova@post.sk
1-07Bratislava, TrnávkaTerézia Černajová0918/971 882terezia.cernajova@gmail.com
1-08Svätý JurJozef Mikloško0910/412 572mikloskojozef@gmail.com
1-09Bratislava, Nové mestoJán Uhnák02/20 77 20 88jan.uhnak@szu.sk
1-10Bratislava, RužinovSlávka Vladárová0944/906 121vladarova.slavka@gmail.com
1-11Bratislava, Petržalka 1Mária Muchová0902/348 728muchovam@r24.roburnet.sk
1-12Bratislava, Petržalka 2Viera Beňová0908/766 430viera.benova@centrum.sk
2-01HlohovecAlica Valašíková033/74 24 961tibor.alica@gmail.com
2-02GalantaOľga Machová031/78 06 582 
2-03Piešťanynepracuje  
2-04Senicanepracuje 
3-01Trenčín-mestoDarina Tinková0907/785 567darina.tinkova@gmail.com
3-02 nepracuje  
3-03Považská BystricaKristína Grejtáková0944/530 357kika.grejtakova@seznam.cz
3-04Veľké BieliceJozef Beňuška0908/553 123 
3-05Dubnica nad VáhomEva Páleniková0948/010 943janpalenik@stonline.sk
3-06PravenecHelena Mačuhová0905/183 506 
3-07PruskéJozef Gašpar0949/537 352gaspar.jozef@gmail.com
3-08 nepracuje  
3-09PartizánskeStanislav Husár0918/147 999zkshusar42@centrum.sk
3-10PúchovMargita Bašová margitabasova@gmail.com
4-01Nitra-KalváriaMarta Kočajdová0904/246 860martakocajdova@gmail.com
4-02TopoľčanyKveta Rakovská0905/723 927rakovska.kveta@centrum.sk
4-03Levicenepracuje  
4-04ČajkovAnna Ištóková036/63 89 169 
4-05Nová DedinaAnton Stribula036/63 89 420anton.stribula@gmail.com
4-06TlmačeMargita Krčmárová0908/123 999margita.krcmarova@gmail.com
4-07Zlaté MoravceJozef Švec0908/731 995 
4-08MachulinceKatarína Ondrejková0918/449 476 
4-09Žitavanynepracuje  
4-010VolkovceAngela Dufeková0902/168 475 
4-011Tesárske Mlyňanynepracuje  
4-012Nové ZámkyMelánia Kadlečíková0902/292 463melania.kadlecikova@gmail.com
5-01RužomberokMária Káčová0904/549 886zks.uc05@post.sk
5-02MartinErnest Birvoň043/422 21 79ernest42@zoznam.sk
5-03LokcaAnna Jadroňová0901/957 237jadronovaanna@post.sk
5-04Žilinanepracuje  
5-05Hruštínnepracuje  
5-06NámestovoGabriela Zakopčanová043/552 23 28gabriela.zakopcanova@gmail.com
5-07Likavka 
6-01Banská BystricaOto Malatinský048/413 92 10oto.malatinsky@gmail.com
6-02ZvolenOtília Copláková045/532 49 59 
6-03KrupinaMargita Alakšová0915//212 464
7-00Mestské centrum PrešovAnna Dupaľová0907/957 688 
7-01Prešov-Staré mestoFrantišek Žarnaj0908/536 859 
7-02Prešov-Sídlisko IIIJozef Hradil0918/267 647 
7-03Prešov-SolivarMikuláš Bodnár0905/855 668bodnar@tsmp.sk
7-04Prešov-SekčovMária Šalátová0905/605 772 
7-05Prešov-Nižná ŠebastováIrena Desiatniková0917/786458 
7-06ĽuboticeMária Švecová051/776 42 48svec.auron@gmail.com
7-07ZáhradnéHelena Kovaľová0905/735 890 
7-08PopradAnna Janikovská0908/653 651 
7-09KežmarokAnna Holzbarová0905/862 668jozef.holzbar@gmail.com
7-010LevočaJolana Jendričáková0904/397 147 
7-011Stará ĽubovňaAnna Kesselová052/432 31 37 
7-012BardejovMagdaléna Hudymačová0910/900 670 
7-013Vranov nad TopľouDušan Cina0907/947 645 
7-014SvidníkMária Sipajdová054/75 22 543 
7-015Humennénepracuje  
7-016LieskovecMária Sijková0907/363 215 
7-017Dulová VesImrich Furčák0905/341 020 
7-018ĽubicaFrantišek Hanáček0907/084 060
8-01Košice-TerasaMária Turčanová0907/527 330 
8-02Košice-Nad jazeromJuraj Meringer0917/332 658jmeringer@netkosice.sk
8-03Košice.Poľov   
8-04MichalovceAndrej Zummer0948/063 791 
8-05SobranceRužena Mižáková0915/255 977ruzenkam@lecosonline.sk
8-06TrebišovJán Demčák0911/161 618jan.demcak@nettrebisov.sk
8-07Spišská Nová VesMagdaléna Korpeľová0915/326 553magdakorpelova@zoznam.sk
8-08SmižanyJustína Šťastná053/443 12 98 
8-09Malčice   
8-010Košice BarčaHelena Antalová0910/303 992antalova.helena@gmail.com
8-011HrabušiceJán Vlasák053/449 03 43jan.vlasak@gmail.com

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach