Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801, PrimaBanka

E-mail: seniorizks@gmail.com

Predsedníctvo ZKS      
Peter Mach predseda ZKS 0905 635 387 petermach1951@yahoo.com
Jozef Mikloško čestný predseda ZKS 0910 412 572, 02/4497 0689  mikloskojozef@gmail.com
Daniela Ďuricová podpredsedníčka ZKS 0905 228 584 duricova60@gmail.com
Mária Muchová podpredsedníčka ZKS 0902 348 728 muchovam@r24.roburnet.sk
Michal Urban podpredseda ZKS 0905 495 732 michalu@azet.sk
Viera Beňová členka predsedníctva       0908 766 430 viera.benova@centrum.sk
Anna Hribľanová členka predsedníctva       0904 413 370, 055/305 6805 anna.hriblanova@gmail.com
Mariana Hromková členka predsedníctva       0907 596 384 04dadka@azet.sk
Rozália Palkovičová členka predsedníctva       0908 417 791, 036/6389 171                               rozalia.palkovicova@gmail.com
Anna Plánková členka predsedníctva       0908 663 187 anka.plankova@gmail.com
Jolana Egryová člen. predsed.-hospodárka 0918 741 558 jolanae@gmail.com
Mária Dravecká predsedníčka           UC – 1 0915 471 664 maria@dravecky.sk
Daniela Ďuricová predsedníčka           UC – 2 0905 228 584 duricova60@gmail.com
Marta Gregušová predsedníčka           UC – 3 0944 151 395, 032/7440 460  marta1953gre@gmail.com
Anton Kretter predseda                 UC – 4 0948 705 317, 037/733 6801 anton.kretter@gmail.com
Ernest Birvoň predseda                 UC – 5 0902 508 129, 043/422 21 79 ernest42@zoznam.sk
Margita Alakšová predsedníčka          UC – 6 0915 212 464  gitus.alaksova@gmail.com
Gabriela Malastová predsedníčka          UC – 7 0905 286 381 gabriela.malastova@gmail.com
Genovefa Vincová predsedníčka         UC – 8 0911 622 757 genovefavincova@gmail.com
       
Kontrolná komisia ZKS      
Václav Drabant predseda Kontrolnej  komisie                  0911 981 834 drabant.vaclav@gmail.com
Katarína Darvašová členka Kontrolnej komisie 0905 394 208  darvka@gmail.com
Jozef Horváth člen Kontrolnej komisie 0903 245 153 hjozef@gmail.com
Margita Krčmárová členka Kontrolnej komisie 0908 123 999 margita.krcmarova@gmail.com
Pavol Ondrejovič člen Kontrolnej komisie 0950 707 146 pondrejovic@zoznam.sk
       
Pravidelne prizývaný      
Miloš Nemeček projektový manažér 0905 767 577 nemecekbagar@gmail.com
1-06 Bratislava – Staré Mesto 1 Mária Križanová 0907/462 438 maria.krizanova@post.sk
1-13 Bratislava – Staré Mesto 2 Alica Kopcová 0910/180 388 alicekopcova@gmail.com
1-10 Bratislava – Ružinov Slávka Vladárová 0944/906 121
vladarova.slavka@gmail.com
1-07 Bratislava – Trnávka Terézia Černajová 0918/971 882
terezia.cernajova@gmail.com
1-09 Bratislava – Nové Mesto Ján Uhnák 02/2077 2088 jan.uhnak2@gmail.com
1-03 Bratislava – Rača Michal Koniar 0918/737 992 michalkoniar@pobox.sk
1-14 Bratislava – Vajnory Martin Lauko 0911/604 216
stefanmartinba@gmail.com
1-01 Bratislava – Karlová Ves Mária Dravecká 0915/471 664 maria@dravecky.sk
1-02 Bratislava – Dúbravka Libuša Iványiová 0948/230 367 libusisa@gmail.com
1-11 Bratislava – Petržalka 1 Peter Mach 0905/635 387 peter.mach@petermach.sk
1-12 Bratislava – Petržalka 2 Viera Beňová 0908/766 430 viera.benova@centrum.sk
1-05 Malacky Viera Lahová 034/7722 760 lahojan@gmail.com
1-08 Svätý Jur Jozef Mikloško 0910/412 572 mikloskojozef@gmail.com

2-01

Hlohovec

Daniela Ďuricová

0905 228 584

duricova60@gmail.com

2-05

Rybky

Elena Michalicová

0907 187 128

elena@michalicova.eu

3-1 Trenčín-mesto Anna Planková 0908/663 187 anka.plankova@gmail.com
3-10 Trenčín Orechové František Pavlík 0910/939 187 fkp@centrum.sk
3-3 Považská Bystrica nepracuje    
3-4 Veľké Bielice Anastázia Gronová 0911/667 727 gronovaanastazia@gmail.com
3-5 Dubnica nad Váhom Eva Páleniková 0948/010 943 janpalenik99@gmail.com
3-7 Pruské Anna Pisarčíková 0948/518 449
pisarcik.andrej149@gmail.com
3-9 Partizánske Stanislav Husár 0918/147 999 zkshusar42@centrum.sk
3-11 Púchov Margita Bašová 0915/547 067 margitabasova@gmail.com
3-12 Prievidza Mária Šimková 0948/800 216 marikasimkova61@gmail.com

4-01

Nitra – Kalvária

Marta Kočajdová

0904 246 860

martakocajdova@gmail.com

4-13

Nitra

Anna Tkáčiková

0910 938 889

ankatkacikova1@gmail.com

4-02

Topoľčany

Eva Szabová

0904 409 131

szabovaeva39@gmail.com

4-04

Čajkov

Anna Ištóková

0903 503 624

a.macekova@gmail.com

4-05

Nová Dedina

Anna  Grausová

0915 992 393

anna.grausova55@gmail.com

4-06

Tlmače

Margita Krčmárová

0908 123 999

margita.krcmarova@gmail.com

4-07

Zlaté Moravce

Jozef Švec

0908 731 995

 

4-08

Machulince

Katarína Ondrejková

0918 449 476

s.ondrejka@outlook.com

4-10

Volkovce

Angela Dufeková

0902 168 475

 

4-12

Nové Zámky Onezim

Mária Kuklová

0915 201 629

kuklova.maria11@gmail.com

5-01

Ružomberok

Mária Kačová

0904 549 886

zks.uc05@post.sk

5-02

Martin

Pavol Ondrejovič

0950 707 146

pondrejovic@zoznam.sk

5-03

Lokca

Anna Jadroňová

0901 957 237

jadronova.anna@post.sk

5-06

Námestovo

Mária Michalčíková

0903 184 249

michalcikova.maria@orava.sk

6-01

Banská Bystrica

Emília Daubnerová

0911 337 849

milka.daubnerova1@gmail.com

6-03

Krupina

Margita Alakšová

0915 212 464

gitus.alaksova@gmail.com

7-11

Stará Ľubovňa

Gabriela Malastová

0905 286 381

gabriela.malastova@gmail.com

8-02

Košice – Nad jazerom

Mária Semanová

0915 545 607

maria.semanova@gmail.com

8-04

Michalovce

Andrej Zummer

0948 063 791

anna.vysokaiova@gmail.com

8-05

Sobrance

Ružena Mižáková

0915 255 977

ruzenkam@lekosonline.sk

8-06

Trebišov

Ján Demčák

0911 161 618

jan.demcak@nettrebisov.sk

8-07

Spišská Nová Ves

Magdaléna Korpeľová

0915 326 553

magdakorpelova@zoznam.sk

8-08

Smižany

Justína Šťastná

053/443 12 92

 

8-10

Košice-Barca

Helena Antalová

0910 303 992

antalova.helena@gmail.com

8-11

Hrabušice

Ján Vlasák

0902 685 646

jn.vlasak@gmail.com

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach