Čo ponúkajú kluby

Kluby sú miestom neformálneho stretávania seniorov, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty, miesta vzdelávania a spolupráce, často aj v spoločenstve s farnosťou a s inými organizáciami kresťanského zamerania.

Práca klubov zahŕňa:

 • prednášky a semináre na rôzne témy: aktuálne problémy, zdravie a voľný čas, tvorivý a bezpečný život;
 • dobrovoľníctvo v prospech iných;
 • púte, poznávacie a kultúrne zájazdy;
 • besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi;
 • návštevy kultúrnych podujatí;
 • stretnutia nad Svätým písmom;
 • športové podujatia a kurzy, turistické vychádzky;
 • ponuky na oddychovú a liečebnú starostlivosť;
 • kurzy informačnej gramotnosti a komunikácie na Internete;
 • posedenia pri hudbe a speve a
 • mnoho ďalších zaujímavých činností.

KONTAKT:
www.seniorizks.sk
mail: seniorizks@gmail.com

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach