Združenie kresťanských seniorov Slovenska má nové vedenie

ZKS má nové vedenie

Na valnom zhromaždení Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) boli 8.11.2019 zvolení noví funkcionári ZKS na štvorročné funkčné obdobie:
Predseda ZKS: Peter Mach
Podpredsedovia ZKS: Marta Gregušová, Mária Muchová a Ondrej Tunega.
Členovia Predsedníctva ZKS: Viera Beňová, Jozef Dravecký, Rozália Palkovičová, Anna Plánková a Ján Vlasák. Predseda ZKS vymenoval za hospodárku ZKS Jolanu Egryovú, ktorá sa týmto tiež stala členkou Predsedníctva ZKS. Podľa prijatej novely Stanov ZKS sú členmi Predsedníctva aj všetci 8 predsedovia územných centier ZKS.
Kontrolná komisia ZKS: Katarína Darvašová, Václav Drabant, Margita Krčmárová, Pavol Ondrejovič a Ľudmila Vargová. Kontrolná komisia si za predsedu zvolila Václava Drabanta.
Valné zhromaždenie zvolilo za čestného predsedu ZKS doterajšieho predsedu Jozefa Mikloška.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach