Európska únia seniorov má 25 rokov

Vážená pani An Hermans, predsedníčka ESU,
vážený pán Guido Dumon, generálny sekretár ESU,
vážení členovia a členky prezídia ESU,
vážení a milí priatelia!

V mene Združenia kresťanských seniorov Slovenska Vám posielam srdečné blahoželanie k 25. výročiu založenia Európskej únie seniorov. Vysoko si vážime činnosť ESU, ktorá už celé štvrťstoročie jednoznačne potvrdzuje, že stojí v prvej línii úsilia o presadenie spoločných európskych hodnôt na kresťanských, humanistických a demokratických základoch, ktoré nás všetkých spájajú. ESU je pre nás príkladom spolupráce a sme radi, že sa aj naše združenie môže do tejto spolupráce zapájať, inšpirovaní odkazom zakladateľov Európskej únie a Európskej únie seniorov, podporovaní našim spojenectvom a spoluprácou spriatelených organizácií z celého kontinentu.

Sme hrdí na to, že do tohto spoločného diela sme vložili a vkladáme aj svoj príspevok. Združenie kresťanských seniorov Slovenska vzniklo tiež pred 25 rokmi, niekoľko mesiacov skôr ako ESU. Náš zakladateľ a prvý predseda Ján Benček bol jedným z prvých viceprezidentov ESU. Tieto skutočnosti sú pre nás poctou aj záväzkom, aby sme v našich spoločných aktivitách nepoľavili. Dokázali sme to úspešným organizovaním regionálnej konferencie ESU koncom roku 2019 v Bratislave a chceme to potvrdzovať aj naďalej.

Pandémia znemožnila plánované podoby osláv štvrťstoročného jubilea našej organizácie aj ESU. A hoci tieto náročné časy zvlášť dopadajú na seniorov, veríme, že zvládneme túto situáciu a prekonáme všetky prekážky, najmä vo vzájomných kontaktoch a v komunikácii. Do nového štvrťstoročia našich organizácií vstupujeme v zložitom období, ale s pevným odhodlaním a nádejou na lepšie časy. Veľkou oporou v tom je práve pevné zakotvenie a vzájomná spolupráca v Európskej únii seniorov. Spoločne s dôverou kráčajme v ústrety novým výzvam.

Všetko najlepšie k výročiu.

Srdečne

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

V Bratislave 3. novembra 2020

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach