List predsedu ZKS k Vianociam 2020

V Bratislave 16. decembra 2020

Vážení členovia Predsedníctva a Kontrolnej komisie ZKS,
vážení predsedovia klubov ZKS,
milí priatelia,

končí sa rok, v ktorom naše združenie oslávilo 25. výročie svojho vzniku. Spolu s nami oslávila 25 rokov aj Európska únia seniorov (ESU), ktorej aktívnymi členmi sme od jej založenia. Mnohé naše plány, s ktorými sme do tohto roku vstupovali, nečakane zmenila pandémia, ktorá sa rozšírila po celom svete a od marca ohrozuje aj nás.

Pandémia sa dotkla celej našej činnosti. V prvých dvoch mesiacoch sme stihli slávnostné zasadanie Predsedníctva ZKS – presne v deň našich narodenín 6.2.2020 – a aj mnohé stretnutia v kluboch. Prvá vlna pandémie potom celkom ochromila náš život a smutne si spomíname na Veľkú noc, ktorú sme mohli prežiť len pri televíznych obrazovkách.

Leto nám poskytlo príležitosť si vydýchnuť, znova sa stretávať a vrcholom našej činnosti bola tradičná šaštínska púť k Sedembolestnej Matke Slovenska. S veľkou radosťou, aj keď prísne zachovávajúc hygienické obmedzenia, sa takmer tri stovky zástupcov klubov ZKS najmä zo západného a časti stredného Slovenska stretlo 8.9.2020 v šaštínskom chráme, na jedinej tohtoročnej celoštátnej púti seniorov.

Žiaľ, druhá vlna pandémie sa rozbehla už v septembri, a preto naše nádeje pokračovať v oslavách 25. výročia na slávnostnej konferencii začiatkom októbra sa už nenaplnili. Pripravené diplomy pre čestných členov, ktoré sme na nej chceli odovzdať, čakajú na budúci rok. V novembri k nim pribudli aj tohtoročné Ceny Jána Benčeka, ktoré Predsedníctvo ZKS udelilo Darine Fabušovej (klub ZKS Hlohovec), Márii Gribovej (klub ZKS Stará Ľubovňa) a Márii Ščúryovej (klub ZKS vo Veľkých Bieliciach). Dúfame, že budúci rok ich budeme môcť slávnostne odovzdať.

ESU svoje tohtoročné oslavy zmenila na telekonferenciu a osobné stretnutie tiež odložila na budúci rok. Viac podrobností si môžete prečítať v našom časopise Generácie 3/2020.
Keďže osobné stretnutia nie sú v súčasnej situácii možné, snažíme sa Vás informovať aspoň prostredníctvom listov, mailov a cez náš časopis Generácie.
Mailová komunikácia je zatiaľ v našom združení slabšia, a preto aj do budúceho roku bude našou úlohou rozširovať sieť mailových kontaktov na kluby tak, aby sme mohli aktuálne informácie posúvať k našim členom rýchlejšie.

Tento rok sme zatiaľ vydali dve čísla časopisu Generácie (dvojčíslo 1-2/2020 a 3/2020), prvé dvojčíslo sme Vám distribuovali do klubov, číslo 3/2020 je v tlačiarni, ale už si ho môžete prečítať (rovnako ako všetky staršie čísla od roku 1995) na našom webe https://seniorizks.sk/casopis-generacie/. Vzhľadom na epidémiu vyjde posledné tohtoročné číslo časopisu Generácie (4/2020) až začiatkom budúceho roku. Radi do neho privítame Vaše príspevky do 10. januára 2021.

Aj tieto dni sa epidemiologická situácia stále zhoršuje a s napätím čakáme, aké budú tohtoročné Vianoce. Na Veľkú noc som Vám písal, že „keďže vírus ohrozuje najmä nás – seniorov – musíme sa správať zvlášť zodpovedne a striktne dodržiavať všetky opatrenia, aj keď sú pre nás bolestné a obmedzujúce. Dávajme si pozor na seba a na svojich blízkych, aby sme sa mohli v budúcnosti opäť stretať a pokračovať v našej práci tam, kde sme ju teraz museli prerušiť. Chcem Vás poprosiť, aby sme v tomto období, kedy sa nemôžeme stretávať, udržiavali kontakt s našimi členmi (telefónom, mailom, listom), povzbudzovali ich a ak treba, zorganizovali aj pomoc tým, ktorí sa ocitnú v problémoch.“ Tieto slová platia dnes možno ešte naliehavejšie. Myslite na to, prosím, a konajte tak!

Milí priatelia,
chcem sa Vám na konci roka srdečne poďakovať za Vašu prácu pre ZKS. Prajem Vám, Vašim rodinám a Vašim prostredníctvom i všetkým našim členom a priaznivcom radostné prežitie Vianočných sviatkov a plnosť milostí od novonarodeného Spasiteľa. On nech nám je nádejou, posilou a útechou i každý deň nového roku 2021.

S priateľským pozdravom

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach