CENA JÁNA BENČEKA 2023

Ceny Jána Benčeka udeľuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce za dlhodobý alebo celoživotný prínos pre ZKS. Cena svojim názvom pripomína zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka, ktorého stodruhé narodeniny si pripomenieme 20. novembra.

Predsedníctvo ZKS vybralo tohtoročných laureátov na svojom zasadaní 18. októbra 2023 v Bratislave a budú odovzdané 14. novembra 2023 v Bratislave.

Laureátmi Ceny Jána Benčeka 2023 sa stali:
Margita Cibulková – bývalá podpredsedníčka klubu ZKS Hlohovec (územné centrum 2 Trnava),
Ing. Marta Gregušová – predsedníčka územného centra 3 Trenčín z klubu ZKS Trenčín – mesto a
Ing. Ján Vlasák – predseda klubu ZKS Hrabušice (územné centrum 8 Košice).

Laureáti 2023 s vedúcimi funkcionármi ZKS:
zľava: čestný predseda ZKS Jozef Mikloško, Ján Vlasák, Marta Gregušová, predseda ZKS Peter Mach, podpredsedníčka ZKS Daniela Ďuricová, podpredsedníčka ZKS Mária Muchová a podpredseda ZKS Michal Urban.

 

Prehľad doterajších laureátov Ceny Jána Benčeka:

2018
Ján Hudák, Bratislava, klub ZKS Bratislava-Karlová Ves (územné centrum 1 Bratislava);
Anna Ištóková, klub ZKS Čajkov (územné centrum 4 Nitra)
Oto Malatinský, klub ZKS Banská Bystrica (územné centrum 6 Banská Bystrica)
Anton Socha in memoriam, klub ZKS Lokca (územné centrum 5 Žilina)

2019
Jozefína Poláková, klub ZKS Hlohovec (územné centrum 2 Trnava)
Jozef Gašpar, klub ZKS Pruské (územné centrum 3 Trenčín)
Mária Hromková in memoriam, klub ZKS Martin (územné centrum 5 Žilina)
Anna Sochová, klub ZKS Lokca (územné centrum 5 Žilina)

2020
Darina Fabušová, klub ZKS Hlohovec (územné centrum 2 Trnava)
Mária Gribová, klub ZKS Stará Ľubovňa (územné centrum 7 Prešov)
Mária Ščúryová, klub ZKS vo Veľkých Bieliciach (územné centrum 3 Trenčín)

2021
Eva Čečetková, klub ZKS Hlohovec (územné centrum 2 Trnava)
Ing. Helena Mačuhová, klub ZKS Pravenec (územné centrum 3 Trenčín)
Ing. Ján Valent, bývalý predseda územného centra 4 Nitra

2022
Vojtech Filín, klub ZKS Trenčín – mesto (územné centrum 3 Trenčín)
Anna Tkáčiková, klub ZKS Nitra Kalvária č. 1 (územné centrum 4 Nitra)
Mária Tureková, klub ZKS Stará Ľubovňa (územné centrum 7 Prešov)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach