13. Valné zhromaždenie ZKS 13. septembra 2023 v Trenčíne

 

V Trenčíne sa 13. septembra 2023 konalo 13. valné zhromaždenie (VZ) Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS).

Za účasti 67 delegátov (87 % pozvaných) a 8 hostí VZ prerokovalo a schválilo Správu o činnosti ZKS v rokoch 2019-2023, správu o hospodárení Predsedníctva ZKS v rokoch 2019 – 2023 a správu o činnosti kontrolnej komisie za obdobie medzi valnými zhromaždeniami 2019 – 2023.

VZ zvolilo za  predsedu ZKS Petra Macha (Bratislava – Petržalka I), za podpredsedov ZKS boli zvolení Daniela Ďuricová (Hlohovec, je aj predsedníčkou územného centra Trnava), Mária Muchová (Bratislava – Petržalka I) a Michal Urban (Letanovce).

Za členov Predsedníctva ZKS boli zvolení Viera Beňová (Bratislava – Petržalka II), Anna Hribľanová (Košice – západ), Mariana Hromková (Martin), Rozália Palkovičová (Nová Dedina) a Anna Plánková (Trenčín – mesto). Členmi Predsedníctva ZKS sú z titulu svojich funkcií aj predsedovia územných centier: Mária Dravecká (Bratislava), Marta Gregušová (Trenčín), Anton Kretter (Nitra), Ernest Birvoň (Žilina), Margita Alakšová (Banská Bystrica), Mária Tureková (Prešov) a Genovefa Vincová (Košice) a hospodárka ZKS Jolana Egryová, ktorú vymenoval predseda ZKS.

VZ zvolilo aj Kontrolnú komisiu v zložení: Katarína Darvašová (Trenčín – mesto), Václav Drabant (predseda KK, Trenčín – mesto), Jozef Horváth (Bratislava – Vajnory), Margita Krčmárová (Tlmače) a Pavol Ondrejovič (Martin).

Valné zhromaždenie uložilo novozvolenému Predsedníctvu ZKS prerokovať námety z diskusie na valnom zhromaždení a informovať kluby ZKS o prijatých opatreniach do konca roka 2023.

Správa o činnosti ZKS v rokoch 2019-2023 je zverejnená na webe seniorizks.sk.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach