ZKS Klub Trenčín Mesto – Program na M A R E C 2019

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Klub Trenčín – mesto

Pravidelne sa stretávame každý pondelok od 9:00 do 11:00
v
Kultúrnom centre Trenčín stred

Program    na   M  A  R  E  C    2019:

4. 3.         Fašiangové posedenie s kultúrnym
programom a  tombolou

11 3..        Doc. PhD.. Ivan  Mrva:
Vznik  Slovenskej  republiky.

18. 3.  MUDr. Jozef   Jakuš:
Počujete dobre? Poruchy sluchu u seniorov.

25. 3.    Mgr. Mária  Kubelová:
Ypsilon  je  náš!.

Iné:

5. 3.           Fašiangový  bowlingový  turnaj

15.3. Vystúpenie folklórnych skupín v Trenč. Tepliciach

29.3. Mlynárkin  pytač – činohra – DJP  TT

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach