Vianočný list predsedu ZKS

Vážení členovia Predsedníctva ZKS a Kontrolnej komisie ZKS,
vážení predsedovia klubov ZKS,

na konci roku 2021 sa Vám a Vašim prostredníctvom aj všetkým aktívnym členom nášho združenia chcem poďakovať za prácu v prospech nášho združenia na celoslovenskej, krajskej a miestnej úrovni.

Vďaka Vám sa napriek obmedzeniam, ktoré nám spôsobuje pandémia, podarilo splniť hlavné ciele, ktoré sme si pre tento rok dali. Teším sa, že sme 25.7.2021 radostne oslávili 1. Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý Svätý Otec František ustanovil na štvrtú júlovú nedeľu. Dôstojne sme si tiež 20.11.2021 pripomenuli storočnicu zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka. Tento rok sa podarilo uskutočniť, aj keď niektoré s pandemickými obmedzeniami, všetky naplánované púte (na Starých Horách 19.5.2021, na Skalke 8.6.2021, v Levoči 29.8.2021 a v Šaštíne 22.9.2021).

Tieto a mnohé ďalšie tohtoročné akcie územných centier a klubov potvrdili, že kresťanskí seniori sú aktívni a aj vo svojej starobe chcú svojou aktivitou pozitívne ovplyvňovať celú spoločnosť. Prajme si, aby sme na tejto ceste úspešne pokračovali aj v novom roku 2022.

Prajem Vám, Vašim rodinám a Vašim prostredníctvom i všetkým našim členom a priaznivcom radostné prežitie Vianočných sviatkov a plnosť milostí od novonarodeného Spasiteľa. On nech nám prináša nádej, radosť, posilu a útechu i každý deň nového roku 2022.

S priateľským pozdravom

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

V Bratislave, 15.12.2021

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach