Vianočné a novoročné prianie ESU

Drahí kolegovia,
Drahí priatelia,

rok 2021 sa blíži ku koncu.
Pred nami je nový rok a nové výzvy.
Prajeme vám a všetkým vašim blízkym:

Veselé Vianoce,
pokojné zimné sviatky,
sľubný a šťastný nový rok 2022.

Aj v predchádzajúcom roku 2021 boli naše aktivity poznačené ďalekosiahlym šírením pandémie COVID-19 a s ňou spojenými opatreniami. Napriek tomu sme, väčšinou na online stretnutiach, udržiavali a upevňovali kontakty medzi našimi členskými organizáciami. Boli sme radi, že sme sa v septembri mohli stretnúť v Madride na mimoriadnom kongrese ESU a slávnostnej oslave štvrťstoročia každodenného aktívneho seniorského občianstva. Znamená to: aj v roku 2021 sme dali hlas otázkam, potrebám a nádejam starších občanov na miestnej, národnej a európskej úrovni. Čoskoro vám ponúkneme našu správu o roku 2021, o našich aktivitách v celej Európe.

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našich aktivít.
Ďakujeme vám za vaše príspevky a záujem o aktivity ESU v roku 2021.
Krásne spomienky na predchádzajúci rok v nás zostanú.
Nech je rok 2022 šťastný pre vás a všetkých vašich blízkych.

An Hermans, predsedníčka ESU
Guido Dumon, generálny tajomník ESU

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach