Spomienka na Ondreja Tunegu

V utorok 18.1.2022 by sa Ondrej Tunega dožil 70 rokov (narodil sa 18.1.1952 v Neporadzi, okr. Trenčín) a v stredu 19.1.2022 to budú dva roky odvtedy, čo v Bratislave náhle zomrel.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si s vďakou a úctou spomína na svojho podpredsedu. Spomeňte si na neho v modlitbe.

Ondreja Tunegu pripomíname zverejnením príhovoru predsedu ZKS na jeho pohrebe:

Príhovor predsedu ZKS Petra Macha na pohrebe Ing. Ondreja Tunegu 24.1.2020 v Neporadzi

Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie,
dovoľte mi v mene Združenia kresťanských seniorov Slovenska a aj v mene Kresťanskodemokratického hnutia rozlúčiť sa so vzácnym človekom, našim drahým priateľom Ondrejom Tunegom.
Ondrej bol skvelý odborník. Celý život pracoval vo sfére informačných technológií, v náročných projektoch a zodpovedných pozíciách vo významných nadnárodných spoločnostiach, tretinu pracovného života strávil v zahraničí. Keď sme sa stretli, bol už dôchodcom, ale vedeli sme sa spolu dlho rozprávať o projektoch i postupoch, ktoré som ja poznal ako bývalý podpredseda Rady vlády pre informatiku z iného pohľadu. Ale človek zostáva ajťákom až do smrti, a tak sme Ondreja pozývali, aby sa so svojimi skúsenosťami, napríklad o tom, ako sa chrániť pred IT hrozbami, podelil na seminároch i na stretnutiach v kluboch. Vždy to rád urobil a budeme na to s vďakou spomínať.
Ondrej nás – ZKS – skvele reprezentoval. So svojimi skúsenosťami a iniciatívou pragmatického a skúseného človeka, zvyknutého pohybovať sa v medzinárodnom prostredí, sa ujal funkcie zahraničného experta ZKS. Zastupoval nás na viacerých zasadaniach výkonného výboru ESU a na medzinárodných konferenciách, ktoré ESU organizovalo. Aj vďaka svojim jazykovým znalostiam nadviazal široké kontakty v rodine európskych seniorov. Sústrasť k jeho úmrtiu nám poslala prezidentka ESU An Hermans aj generálny tajomník ESU Guido Dumon. Na valnom zhromaždení ZKS vlani v novembri bol Ondrej zvolený za jedného z podpredsedov ZKS. Bol jedným z mojich najbližších spolupracovníkov, mali sme spolu veľa plánov a bude nám všetkým veľmi chýbať.
Ondrej bol plný energie. Ako cykloturista prejazdil celú Európu. Spoznal pri tom bežný život v mnohých krajinách Európy a vedel ho porovnať s našim. Aj tieto jeho znalosti ho kvalifikovali na to, aby sa pred rokom stal kandidátom ZKS na kandidátke KDH vo voľbách do Európskeho parlamentu. Bolo to prvý raz, čo sa kresťanskí seniori dostali na kandidátku do EP a Ondrej bol dobre pripravený. Bol pripravený využiť všetky svoje znalosti a skúsenosti v prospech zlepšenia životných podmienok seniorov, ale aj k upevneniu postavenia Slovenska v Európe. Medzi mnohými kondolenciami na fb bolo i vyjadrenie jedného z jeho mladších spolukandidátov, ako si spomína na jeho výklad o striebornej ekonomike. S obrovským nasadením obišiel naše kluby po celom Slovensku a všade, kde bol, zanechal výborný dojem ako zodpovedný a kompetentný kandidát.
Ondrej bol milý a spoločenský človek. Kam prišiel, rozdával radosť a spokojnosť. Zapojil sa do všetkých našich kultúrnych i športových aktivít. Rád bol v divadle, na koncertoch, na turistike. Ale nebol len pasívnym účastníkom, na svojej chalupe v Lubine zorganizoval viaceré vydarené podujatia: fašiangy, zabíjačku, juniáles. A plánoval i ďalšie – napríklad sme snívali o medzigeneračnom tábore dedkov s vnukmi či vnučkami na medzigeneračný prenos skúseností. Ešte pred týždňom – v sobotu na svoje 68. narodeniny – spolu s kolegyňami z nášho klubu seniorov v Petržalke tam pripravoval priestory na ďalšiu fašiangovú zabíjačku. Iste by tam zahral i zaspieval, dnes už, veríme, že účinkuje v inom zbore. A skúsenosť z chrámového zboru v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke mu tam iste zvyšuje kvalifikáciu.
Milý Ondrej, hlboko zarmútení stojíme pri Tvojej rakve, aby sme sa Ti ešte raz poďakovali za všetko, čím si nás obohatil. Odišiel si tak rýchlo, že si to dnes možno ešte ani celkom neuvedomujeme. Ale som si istý, že vrúcne spomienky na Teba si zachováme navždy.
Napriek hlbokému smútku z Tvojho náhleho odchodu ako kresťania stojíme pri Tvojej rakve s pevnou nádejou na vzkriesenie. Veríme, že Ti náš dobrotivý a milosrdný Pán odplatí všetko dobré, čo si vykonal.
Odpočívaj v pokoji.
Česť Tvojej pamiatke.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach