Vianočné a novoročné prianie predsedu ZKS

Vážení priatelia,

na konci roku 2022 sa Vám chcem poďakovať za prácu v našom združení. Vďaka Vám sa podarilo naplniť náš tohtoročný plán a uskutočniť množstvo krásnych akcií, ktoré priniesli radosť nielen našim členom, ale aj všetkým seniorom, ktorí sa na nich zúčastnili. Aj takto sme napĺňali tohtoročné motto Svetového dňa starých rodičov a seniorov – „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92,15). Prajme si, aby sme ho mohli napĺňať aj v novom roku 2023.

Prajem Vám, Vašim rodinám a Vašim prostredníctvom i všetkým našim členom a priaznivcom požehnané a milostiplné Vianočné sviatky a veľa šťastia, zdravia a spokojnosti v novom roku.

S priateľským pozdravom

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach