Zomrel Jozef Dravecký

Hlboko zarmútení, ale s kresťanskou nádejou na vzkriesenie, oznamujeme,

že v pondelok 23. januára 2023 po ťažkej chorobe vo veku 75 rokov zomrel člen Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska

veľvyslanec doc. RNDr. Jozef Dravecký, CSc.

Doc. RNDr. Jozef Dravecký sa narodil 25. júla 1947 v Spišskej Novej Vsi. Študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, ktorú v roku 1971 ukončil, a do roku 1990 tam pracoval ako vysokoškolský učiteľ. Od roku 1991 do odchodu do dôchodku v roku 2013 pôsobil v diplomatickej službe (okrem iného bol v rokoch 2007-2013 veľvyslancom SR pri Svätej stolici).

V novembri 2019 bol na valnom zhromaždení ZKS zvolený za člena Predsedníctva ZKS. Úzko sme spolupracovali najmä v oblasti medzinárodnej činnosti.
Jozef bol vzácny človek, ktorý nám bude veľmi chýbať.

Vyslovujeme úprimnú sústrasť jeho manželke Márii, 5 deťom, vnúčatám a celej rodine.

V kresťanskej nádeji prosíme nášho Pána, aby ho prijal do svojho náručia. RIP.

Posledná rozlúčka bude v sobotu 28.1. o 10:00 v kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi a následne na cintoríne v Karlovej Vsi.

aktualizované 28.1.2023:

Príhovor predsedu ZKS Petra Macha na pohrebe doc. RNDr. Jozefa Draveckého, CSc. 28.1.2023
vo farskom kostole svätého Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi.

Vážené smútočné zhromaždenie,
v mene Združenia kresťanských seniorov Slovenska sa chcem rozlúčiť s členom nášho celoslovenského Predsedníctva Jozefom Draveckým.
Jozef Dravecký bol vzácny človek, ktorý prežil bohatý život a zanechal za sebou významnú stopu ako vysokoškolský učiteľ matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave i ako diplomat v pozícii námestníka ministra, riaditeľa odboru MZV a najmä počas troch vyslaní v pozícii veľvyslanca.
Naše združenie je hrdé na to, že Jozef Dravecký sa po návrate z poslednej misie pri Svätej stolici a odchode do dôchodku aktívne zapojil do našej činnosti ako predseda klubu tu v Karlovej Vsi a od novembra 2019 aj ako člen celoslovenského Predsedníctva. Mali sme možnosť využiť jeho skúsenosti najmä v medzinárodnej oblasti pri kontaktoch s Európskou úniou seniorov i pri bilaterálnych podujatiach.
Jozefa sme poznali ako rozvážneho človeka, ktorý sa stručne a výstižne vyjadril vždy k jadru veci, ktorú mal hlboko naštudovanú a vedel ju konfrontovať so svojou vzácnou životnou skúsenosťou. Jeho pokojný a láskavý prístup nám bude veľmi chýbať. Vrúcne spomienky na neho si zachováme navždy.
Milý Jozef, hlboko zarmútení stojíme pri Tvojej rakve, aby sme sa Ti poďakovali za všetko, čím si nás obohatil. Ako kresťania tu však tiež stojíme s pevnou nádejou, že Ťa náš Pán už prijal do svojho náručia, a veríme, že Ti bohato odplatí všetko dobré, čo si vykonal.
Odpočívaj v pokoji.
Česť Tvojej pamiatke.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach