Vianočné a novoročné prianie od Európskej únie seniorov

Nebývalé …
Rok 2020 bol rokom ako žiadny pred ním. Pandémia COVlD-29 priniesla ľudstvu bezprecedentné výzvy a predstavovala neprimeranú hrozbu pre zdravie, životy, práva a blaho starších osôb. Týkalo sa to všetkého a všetkých. Bol to katalyzátor spôsobu, akým sú vnímané potreby a ľudské práva starnúceho obyvateľstva.
Chceme, aby obnova po COVlD-19 v Európe bola príležitosťou na otvorenie cesty pre inkluzívnejšie, spravodlivejšie a neodcudziteľné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, priateľskejšie k veku, založené na demokracii a vláde zákona. Ako sme uviedli v našej tohtoročnej rezolúcii, musíme sa zotaviť a spoločne vybudovať Európu, za ktorou stojíme!
Na konci roku 2020, roku, v ktorom ESU plánovala osláviť svoje 25. výročie, sme vďační tým, ktorí ESU vybudovali. Ďakujeme vám a všetkým partnerom v rámci siete ESU za vaše aktívne nasadenie pre blaho našich spoluobčanov a spoluprácu v našom združení.
Tešíme sa na rok 2021 s nádejou a solidaritou, s dôrazom na práva starších a na ambíciu hrať aktívnu úlohu v spoločnosti, ako aj pri tvorbe politiky. Podeľme sa o svoje skúsenosti a osvedčené postupy, počúvajme hlas starších občanov a zabezpečme, aby účasť starších ľudí bola vnímaná ako dar a príležitosť.
PRAJEME VÁM VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
An Hermans
predsedníčka ESU
Guido Dumon
generálny tajomník ESU

(neoficiálny slovenský preklad)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach