Európsky deň solidarity medzi generáciami (29. apríla)

List Prof. An Hermans, prezidentky Európskej únie seniorov

Vážení kolegovia, vážení priatelia,

Už niekoľko rokov, vždy v apríli, s výhľadom na 29. apríl, dostávate od nás list. Od roku 2008 sa 29. apríl pripomína ako Európsky deň solidarity medzi generáciami1) a po celej Európe združenia seniorov a tiež združenia mládeže zdôrazňujú význam spolupráce a solidarity medzi generáciami v rodinách a na sídliskách, v podnikoch a dobrovoľníckej práci a samozrejme v skutočnej demokracii.

Solidarita: jeden zo základných kameňov inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti. Solidarita: v týchto posledných mesiacoch celosvetovej bolestnej pandémie je podstatné otvárať dvere pre medicínske a ekonomické riešenia, otvárať dvere pre „nasledujúci deň“ tejto nepredvídanej a nepredvídateľnej krízy, ktorá príde čoskoro.

Solidarita: v posledných dňoch sme zažili a videli vynikajúce príklady. Je však tiež smutné, veľmi smutné a neodpustiteľné, že opäť v našej Európe sme museli byť svedkami nedostatku solidarity. „Prosíme, nenechajte nás zomrieť“, to bol výkrik našich spoluobčanov z krajín južnej Európy, ale márne dúfali, že sa môžu spoľahnúť na európsku solidaritu. Zdá sa, že až doteraz sme sa nenaučili, čo to znamená, že solidarita je základom Európy, čo znamená postupne budovať „stále užšiu Úniu“, úniu medzi národmi, vyjadrenú v rozhodovacích mechanizmoch, hospodárskej integrácii, rozpočtových transferoch, finančnej pomoci, podporných programoch … Dúfali sme, že v tejto kríze, ktorú spôsobil Covid 19, sa európska solidarita a vzájomná pomoc môžu a musia vyjadrovať jasným a koordinovaným spôsobom. Európa však nebola pripravená. Členské štáty neboli pripravené … Až po dlhých a náročných diskusiách sa našli koordinované európske riešenia: potrebné znaky európskej solidarity, akú očakávajú a zaslúžia si európski občania.

Vážení priatelia, všetky osoby majú rovnaké práva bez ohľadu na vek. Tieto musia byť chránené aj počas pandémie. Pokiaľ ide o lekársku starostlivosť, samotný vek by nemal byť nikdy kritériom pre lekárske triedenie 2). Všetci sme zodpovední za ochranu týchto práv v súkromnej aj verejnej sfére. Každý jeden z nás musí hrať úlohu v tomto boji za rešpekt a ľudskú dôstojnosť.

Sme vďační a hrdí na to, že kompetentný zdravotnícky a opatrovateľský personál, všetky profesijné skupiny, vlády, rodiny … považovali za svoju najvyššiu povinnosť a prioritu zachrániť životy mužov a žien v našich krajinách. Teraz dúfame, že vytvoríme zotavenie. Dúfame, že budeme schopní pokračovať v spoločnej spolupráci v celej Európe, ktorá bude zdravá a v dobrej kondícii, odolná a kreatívna a predovšetkým … presvedčená, že solidarita medzi generáciami a cez hranice je nevyhnutnosťou pre vytvorenie udržateľnej Európskej únie založenej na základných hodnotách ľudskej dôstojnosti, úcty a solidarity.

Prajeme vám zdravý a radostný Európsky deň solidarity medzi generáciami. Nech malé akty láskavosti, súcitu a solidarity šíria nádej po celej Európe.

S priateľským pozdravom

An Hermans.

 

1 An Hermans e.a. United in solidarity (2018): http://esu-epp.eu/wp- content/uploads/2019/05/United_in_Solidarity.pdf

2 https://www.age-platform.eu/policy-work/news/covid-19-older-persons’-rights-must-be-equally-protected- during-the-pandemic

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach