Pápež František ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.

Pápež František tak urobil pred blížiacim sa sviatkom Obetovania Pána, ktorý v biblických postavách Simeona a Anny poukazuje na dôležité miesto starých ľudí v Božom pláne spásy. Svoje rozhodnutie oznámil po udelení požehnania, spolu s vysvetlením pohnútok, ktoré ho k tomu viedli. Vyjadril sa týmito slovami:

„Pozajtra, 2. februára, budeme sláviť sviatok Obetovania Pána v chráme, keď Simeon a Anna, obaja vo vysokom veku, osvietení Duchom Svätým rozpoznali v Ježišovi Mesiáša. Duch Svätý vnuká i dnes starým ľuďom myšlienky a slová múdrosti: ich hlas je vzácny, pretože spieva chvály Bohu a udržiava korene národov.

Oni nám pripomínajú, že staroba je dar a že starí rodičia sú ohnivkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Na starých rodičov sa často zabúda, a takto zabúdame na odovzdávanie bohatstva spočívajúceho v uchovávaní koreňov.

Preto som sa rozhodol ustanoviť Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť v celej Cirkvi každoročne vo štvrtú nedeľu júla, v blízkosti spomienky na sv. Joachima a Annu, Ježišových „starých rodičov“.

Je dôležité, aby sa starí rodičia stretali s vnúčatami a vnúčatá so starými rodičmi, pretože – ako hovorí prorok Joel – starci pred vnúčatami budú mávať sny, veľké túžby, a mladí, posilňovaní starými rodičmi, budú kráčať vpred a prorokovať. A práve 2. februára je sviatok stretnutia starých rodičov s vnukmi.“

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach