Ing. Ján Uhnák oslávil 90 rokov

Vzácne životné jubileum – 90 rokov – 25.2.2022 oslávil čestný člen Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) Ing. Ján Uhnák.
Ján Uhnák bol v rokoch 2011-2015 podpredsedom ZKS, v rokoch 2015-2019 členom Predsedníctva ZKS a v rokoch 2014 – 2020 bol tiež členom Rady vlády SR pre seniorov.
Od vzniku klubu ZKS Bratislava – Nové Mesto v roku 2010 je doteraz jeho aktívnym predsedom.

Niektoré jeho ďalšie aktivity zaznamenala koncom roku 2020 TV Lux v dokumente Pripravený stále z cyklu Povolanie laik. Nájdete ho v archíve https://www.tvlux.sk/archiv/play/pripraveny-stale-jan-uhnak.

Tu je text pozdravného listu, ktorý sme mu odovzdali v mene ZKS:

Vážený pán Ing. Ján Uhnák,
milý Janko,
v mene Predsedníctva Združenia kresťanských seniorov Slovenska, ako aj vo svojom mene, Ti srdečne blahoželáme k vzácnemu životnému jubileu 90 rokov a želáme Ti veľa zdravia, síl a Božieho požehnania.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska si vysoko váži Tvoju obetavú a nezištnú prácu, ktorú dodnes vykonávaš vo viacerých oblastiach. Sme Ti vďační za dve funkčné obdobia (2011-2015), ktoré si bol podpredsedom ZKS, a za ďalšie 4 roky vo funkcii člena Predsedníctva ZKS (2015-2019). Kompetentne a zodpovedne si naše združenie 6 rokov (2014-2020) reprezentoval v Rade vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Od vzniku Klubu ZKS v Bratislave – Novom Meste v roku 2010 si doteraz jeho predsedom a ocenenie Čestné členstvo v ZKS, ktoré Ti udelilo Predsedníctvo ZKS v roku 2020 pri 25. výročí vzniku ZKS, je v najlepších rukách.
Svojím životným príbehom, vierou a vytrvalosťou si vzácnym vzorom nielen pre nás seniorov, ale aj pre mladšiu generáciu. Svätý Otec František zvolil za motto tohtoročného Dňa starých rodičov a seniorov žalm 92, ktorý sa končí slovami: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti; tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.“ Srdečne Ti prajeme, aby Ti Pán dožičil ešte dlho napĺňať tieto slová svojím vzácnym životom.
S priateľským pozdravom
Peter Mach, predseda ZKS
Jozef Mikloško, čestný predseda ZKS

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach