Zasadala Rada vlády pre seniorov

Zasadala Rada vlády pre seniorov

Predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) Jozef Mikloško na zasadaní Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu stárnutia populácie 8.10.2018 predstavil Priority ZKS na roky 2018-2019.

V úvode rokovania predsedajúci – štátny tajomník MPSVaR Ivan Švejna pripomenul október ako mesiac úcty k starším.

Rada vlády rokovala aj o Správe o vývoji kriminality páchanej na senioroch a o aktivitách projektu “Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorení kontaktných bodov pre obete”. Ďalšie dva body boli informácie o príprave európskych legislatívnych aktov (o celoeurópskom dôchodkovom produkte a o sprístupnení vybraných výrobkov nie len pre osoby so ZP, ale aj pre osoby s funkčným obmedzením). V bode Rôzne predložila prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová Správu o páchaní násilia a týrania starších ľudí.

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach