NBS rozbieha rovesnícke vzdelávanie seniorov

Cieľom pilotného projektu vzdelávacieho programu 5peňazí od Národnej banky Slovenska je, aby Slovensko malo sebavedomých seniorov, ktorí rozumejú svojim spotrebiteľským právam a nebudú ľahkým terčom podvodníkov.
Možno si poviete, že v starobe už priveľa nových znalostí nepotrebujeme. V prípade financií je to práve naopak. Seniori sú skupina ľudí, ktorá má v priemere najviac nasporených peňazí, s ktorými môže disponovať, a je jednou z najzraniteľnejších skupín, ako nás čoraz častejšie presviedčajú policajné správy o čoraz „kreatívnejších“ podvodoch na senioroch.
Od marca 2023 sa v Trenčíne konali prvé tri školenie svojho druhu zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti našich seniorov. Nasledovali školenia v Nitre a v septembri bude pokračovať Banskobystrický kraj. Za sprievodu lektorov 5peňazí prví účastníci absolvovali úvod do finančného myslenia, vyskúšali si zostaviť optimálny domáci rozpočet a naučili sa rozoznávať reklamné a obchodné praktiky. Na kurzoch seniorskí ambasádori získajú vedomosti a praktické zručnosti v osobných financiách a naučia sa svoje poznatky odovzdávať ďalej. Cieľom unikátneho projektu je vyškoliť ambasádorov finančného vzdelávania, ktorí budú šíriť osvetu medzi rovesníkmi vo svojich komunitách.
Júlia Čillíková, výkonná riaditeľka úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa NBS, o projekte hovorí: „Seniorov vnímame v oblasti financií ako osobitne zraniteľnú skupinu spotrebiteľov, ktorí sú našou dôležitou cieľovou skupinou. No seniorov, ľudí v treťom veku, považujeme stále za tých, ktorí vedia svoju skúsenosť obohatenú novými vedomosťami ďalej dôveryhodne šíriť medzi rovesníkmi, ale aj mladšími, a stať sa významnými ambasádormi finančného vzdelávania.“
Projekt vzdelávania seniorov sme zorganizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska, so Združením kresťanských seniorov Slovenska a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, teda najväčšími organizáciami, ktoré presadzujú záujmy seniorov v našej krajine. Spolu majú viac ako 125-tisíc členov vo všetkých samosprávnych krajoch, v mestách a obciach vo viac ako 1 300 miestnych organizáciách. Samotné školenie v Trenčíne sa konalo vďaka Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Rovesnícke vzdelávanie plánujeme v budúcnosti rozšíriť a postupne vyškoliť seniorov vo všetkých krajoch po Slovensku.

Článok vznikol v spolupráci so vzdelávacím programom 5peňazí od Národnej banky Slovenska.
Sme tím odborníkov na vzdelávanie a financie z Národnej banky Slovenska. Našou misiou je zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti a pomáhať ľuďom na Slovensku zorientovať sa vo svete peňazí cestou spoľahlivého, zrozumiteľného a nezávislého finančného vzdelávania.
www.5penazi.sk

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach