Kondolencia k úmrtiu kardinála Tomka

Konferencia biskupov Slovenska
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
bratislavský arcibiskup metropolita
predseda

V Bratislave 8. augusta 2022

Vaša Excelencia,

s hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti Jeho Eminencie Jozefa kardinála Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Otec kardinál bol pre nás vzácnym vzorom činorodého seniora, ktorý do posledného dňa napĺňal motto tohtoročného Svetového dňa starých rodičov a seniorov: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15). Bude nám veľmi chýbať.

Prijmite, prosím, našu úprimnú sústrasť. Prosím Vás, aby ste ju tlmočili členom Konferencie biskupov Slovenska aj jeho rodine.

Nech mu Pán dožičí večné odpočinutie. Česť jeho pamiatke.

S úctou

Peter Mach
predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

 

———————— doplnené ————————————

O kondolencii informovali aj Katolícke noviny (číslo 33 z 21. augusta 2022 na str. 20).

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, poďakoval za kondolenciu listom č. 280/2022 zo 17. augusta 2022.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach