Ďakovná svätá omša k storočnici Jána Benčeka

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) si 20.11.2021 ďakovnou svätou omšou v Bratislave pripomenulo storočnicu svojho zakladateľa Ing. Jána Benčeka. Svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Ján Benček patril do generácie vysokoškolákov, ktorých na internáte Svoradov výrazne ovplyvnil Tomislav Kolakovič. Za svoje náboženské aktivity zažil počas komunizmu vyšetrovanie Štátnou bezpečnosťou aj preradenie do výroby, ale svojmu presvedčeniu zostal verný. Po nežnej revolúcii sa už ako dôchodca aktívne zapojil do politického diania a začiatkom roku 1995 inicioval založenie Združenia kresťanských dôchodcov (dnes Združenie kresťanských seniorov Slovenska) a stal sa jeho prvým predsedom.

Biskup Haľko v homílii zdôraznil, že si musíme vážiť osobnosti, ktoré napriek ťažkým časom v ktorých žili, zostali verní viere a počúvali Ježišov hlas, ktorý im prinášal svetlo pravdy a nádeje. Konali, žili podľa tohto hlasu, nenechali sa zastrašiť, neutiahli sa. Nech sú nám tieto osobnosti, medzi ktorých patril aj Ján Benček, príkladom, aby sme aj my dnes otvorili dvere v našom živote Ježišovi ako kráľovi.

„Storočnica nášho zakladateľa je príležitosťou s vďakou si na neho spomenúť v modlitbe a povzbudiť sa jeho odkazom do budúcnosti. ZKS je hrdé na svojho zakladateľa a bude ďalej zodpovedne a vytrvalo plniť jeho odkaz“, povedal na záver spomienky predseda ZKS Peter Mach.

Fotografie z ďakovnej svätej omše nájdete na
https://dev.clovekaviera.sk/detail-galerie/2b673c1d-ad2e-4642-a80a-dd4a4f16d159.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach