Ceny Jána Benčeka za roky 2020 a 2021

Ceny Jána Benčeka udeľuje Združenie kresťanských seniorov Slovenska od roku 2018 členom a sympatizantom ZKS ako verejné uznanie vynikajúcej práce za dlhodobý alebo celoživotný prínos pre ZKS. Cena svojim názvom pripomína zakladateľa a prvého predsedu ZKS Jána Benčeka. Táto pripomienka je tento rok o to významnejšia, že 20. novembra si pripomenieme 100 rokov od jeho narodenia.
Predsedníctvo ZKS schválilo laureátov za rok 2020 v predvečer 99. narodenín Jána Benčeka 19.11.2020. Vzhľadom na pandémiu sa však ich odovzdanie v roku 2020 neuskutočnilo. Laureátov za rok 2021 schválilo Predsedníctvo ZKS 8.9.2021 a spoločne s laureátmi za rok 2020 boli predstavení 7. októbra 2021 v Zichyho paláci v Bratislave. Na odovzdaní cien sa zúčastnila aj podpredsedníčka ESU a predsedníčka SKS ČR Lidmila Němcová.
Laureátom srdečne gratulujeme a prajeme im všetko najlepšie.

Laureáti Ceny Jána Benčeka 2020
Darina Fabušová (klub Hlohovec, územné centrum 2 Trnava)
Mária Gribová (klub Stará Ľubovňa, územné centrum 7 Prešov)
Mária Ščúryová (klub vo Veľkých Bieliciach, územné centrum 3 Trenčín)

Laureáti Ceny Jána Benčeka 2021
Eva Čečetková (klub Hlohovec, územné centrum 2 Trnava)
Ing. Helena Mačuhová (klub Pravenec, územné centrum 3 Trenčín)
Ing. Ján Valent (klub Nitra, územné centrum 4 Nitra)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach