1. október: Medzinárodný deň starších osôb (OSN)

Predsedníčka Európske únie seniorov An Hermans vydala pri príležitosti 1. októbra – Medzinárodného dňa starších osôb toto vyhlásenie:

Od roku 1990 OSN vybrala 1. október za deň pripomínajúci staršiu generáciu. Tohtoročnou témou je “Digitálna rovnosť pre všetky vekové kategórie”. Jeho cieľom je pripomenúť potrebu prístupu k digitálnemu svetu a zmysluplnej účasti v digitálnom svete pre všetkých, a najmä pre starších ľudí.

Počas pandémie COVID-19 sme viac ako kedykoľvek predtým cítili, ako sa digitalizácia stala súčasťou nášho každodenného života, práce a učenia sa, poskytovania zdravotníckych a opatrovateľských služieb, všetkých druhov sociálnej interakcie . Pandémia však tiež jasne ukázala, že nie každý profituje z príležitostí digitalizácie a že existuje digitálna priepasť medzi tými, ktorí sú súčasťou digitálnej spoločnosti a tými, ktorí to už nezvládajú. Európska únia seniorov (ESU) preto urobila z tejto otázky jednu z tém svojich nedávnych rokovaní a predložila vyhlásenie ESU a uznesenie: “Potreba médií a informačná gramotnosť pre všetky vekové skupiny”. Na webovej stránke ESU nájdete uznesenie prijaté na mimoriadnom kongrese v Madride (23.-25. septembra) http://esu-epp.eu/wp-content/uploads/2021/09/Resolution-Media-literacy_EN_final.pdf a príslušnú tlačovú správu http://esu-epp.eu/wp-content/uploads/2021/09/Press-release_Resolution.pdf.

Dúfam, že vás toto uznesenie bude pri príležitosti 1. októbra – Medzinárodného dňa starších osôb inšpirovať, a že – ako sa uvádza v uznesení ESU – môžete presvedčiť vlády a všetky zainteresované strany, aby zdôraznili význam mediálnej a informačnej gramotnosti počas Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti (24. – 31. októbra 2021) https://events.unesco.org/event?id=882639018&lang=1033.

Vybudujme spoločne “lepší zajtrajšok”, kde sú pozvaní všetci na účasť v spoločnosti a kde nikto nezostane vzadu.

An Hermans
Prezidentka ESU

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach