Badín 2018 – Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
21 01 Bratislava, Bajkalská 25

Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

Dátum:15. -16.  marca 2018
Miesto: Badín, kňazský seminár sv. Františka Xaverského
Výstup: Vyškolenie 30 aktivistov-seniorov, zborník prednášok,  anketa na záver kurzu

Hlavné témy:

• Úvod do prevencie kriminality páchanej na senioroch, súčasný stav a opatrenia na zlepšenie
• Posilnenie právneho vedomia a možnosti právnej pomoci
• Finančná gramotnosť, ako sa vyhnúť finančným podvodom a hrozbe exekúcií
• Spotrebiteľská gramotnosť, ako sa chrániť pred podvodnými praktikami, ako nenaletieť   neserióznym ponukám na energie, tovary a služby
• Komunikačná gramotnosť,  spája digitálnu a mediálnu gramotnosť, schopnosť využívať nástroje informácií a komunikácie , vedieť identifikovať  mieru korektnosti zdrojov.

Program:

15.3.2018:
Príchod účastníkov, registrácia a ubytovanie

13,00: Obed
14,00-15,30: Aktuálne otázky činnosti Združenia kresťanských seniorov v r. 2018

15,30: Zahájenie seminára, úvodné slovo predsedu ZKS a prítomných hostí
16,00: Miloš Moravčík: Zreálnenie očakávaní príjmov seniorov pre potreby zvýšenia ich finančnej
bezpečnosti
16,30: Miloš Nemeček: Média a komunikácia v digitálnom veku
17,00: Jozef Hutyra: Súčasná zabezpečovacia technika
17,30: Diskusia
18,30: Večera
19,30: Panelová diskusia: Ohrozenia seniorov v treťom tisícročí
Moderátor: Jozef Mikloško
panelisti: Peter Mach (demografia), Miloš Moravčík (financie), Miloš Nemeček (médiá)

16.3.2018:

9,00:  Otvorenie druhého dňa, príhovory hostí
9,30: Ján Tkáčik (inšpektor SOI): Spotrebiteľská gramotnosť (dvakrát mysli a raz konaj)
10,00: Andrea Petrovičová, Jana Vrbická (oddel. prevencie Krajského riaditeľstva policajného
zboru v Banskej Bystrici):Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch
11,00: Prestávka, občerstvenie
11,30: Jozef Mikloško: Nové technológie s umelou inteligenciou – hrozba alebo šanca

12,00: Ondrej Tunega: Digitálna bezpečnosť
12,30:Zástupca Poštovej banky: Finančná gramotnosť
13,00: Diskusia
13,30: Obed
14,30: Vypracovanie ankety zo seminára, jeho zhodnotenie, budúca činnosť účastníkov, závery
seminára
15,30: Odchod účastníkov.

Ubytovanie, stravovanie a cestovné budú účastníkom preplatené. Nocľah bude zabezpečený na mieste. Materiály budú frekventantom rozdané pred seminárom. Zborník prednášok bude publikovaný a zaslaný účastníkom.

28.2.2018
Za správnosť: Jozef Mikloško, predseda ZKS, 0910 412572
Kontaktná osoba: Viera Čeplíková, 0905 775271

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach