Svetový deň starých rodičov a seniorov 25. júla 2021

V nedeľu 25. júla 2021 budeme podľa rozhodnutia Svätého Otca Františka prvý raz sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov. Svätý otec vyhlásením tohto sviatku opäť vyslal jasný signál o tom, že seniori sú dôležitou súčasťou spoločnosti a zaslúžia si jej pozornosť. Všetky dôležité dokumenty k tomuto sviatku nájdete na webovej stránke Rady KBS pre rodinu.

Osobitne chceme dať do pozornosti posolstvo Svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov. Text posolstva, ktoré je koncipované ako osobný príhovor Svätého Otca každému seniorovi, nájdete tu.

Bolo tiež zverejnené schválené slovenské znenie modlitby na prvý Svetový deň starých rodičov a seniorov.
K tejto modlitbe nájdete na webe aj video.

Vďačnosť za ustanovenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov, za posolstvo Svätého Otca k tomuto sviatku, ktoré je pre nás veľkým povzbudením, aj radosť z plánovanej návštevy Svätého Otca na Slovensku vyjadrilo ZKS v liste Svätému Otcovi, ktorý bol odoslaný 6.7.2021 prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku.

Pre portál Nové Mesto poskytol predseda ZKS pri príležitosti tohto sviatku rozhovor o postavení seniorov a o vzťahoch s mladšími
a
člen Predsedníctva ZKS Jozef Dravecký spolu s manželkou Máriou poskytli rozhovor pre portál Postoj.

Ťažisko osláv je vo farnostiach a kluboch ZKS. Oslávme spoločne tento náš sviatok a povzbuďme sa ním do ďalších dní.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach