Regionálna púť ZKS na Skalku pri Trenčíne

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Vás srdečne pozýva na

regionálnu púť ZKS na Skalku pri Trenčíne

v utorok 8.júna 2021

Program púte:
• 9:30 Modlitba ruženca a možnosť sv. spovede
• 10:30 Slávnostná sv. omša, hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup
• 11:30 Príhovor predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petra Macha
• 12:00 Obed a osobné voľno
• 13:00 Adorácia – J.E. Mons. Peter Beňo
• 14:00 Diskusia s otcom biskupom Petrom Beňom. Ukončenie požehnaním

Po ukončení možnosť prehliadky kláštora na Veľkej Skalke postupne podľa skupín.

Srdečne Vás všetkých pozývame, aby sme sa spoločne poďakovali za Božiu pomoc a ochranu v doterajších ťažkostiach a prosili o skončenie pandémie a obnovenie obvyklého spoločenského a pracovného života.

Organizačné pokyny: Ing. Marta Gregušová, tel. 0944 151 395

Informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne: Ing. Katarína Darvašová, tel. 0905 394 208

Účastníkov žiadame, aby pamätali na platné epidemiologické opatrenia.

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach