Púť na Skalku pri Trenčíne 19. júna 2023

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Vás srdečne pozýva na

regionálnu púť na Skalku pri Trenčíne
pondelok 19. júna 2023

Program púte:
• 10:00 Modlitba ruženca a možnosť sv. spovede
• 10:30 Slávnostná sv. omša – hlavný celebrant J. E. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup
• 11:30 Príhovor predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petra Macha
• 12:00 Obed a osobné voľno
• 13:00 Adorácia – J.E. Mons. Peter Beňo
• 14:00 Diskusia s otcom biskupom Petrom Beňom. Ukončenie požehnaním

Po ukončení programu možnosť prehliadky kláštora na Veľkej Skalke.

Srdečne Vás pozývame.

Informácie
Marta Gregušová, tel. 0944 151 395 (organizácia, program)
Katarína Darvašová, tel. 0905 394 208 (o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach