Aktivity ZKS Trenčín na Jún 2018

ZKS
Združenie    kresťanských    seniorov      Slovenska
Klub  Trenčín – mesto

Stretávame sa pravidelne  každý pondelok od 9.00 do 11.00 hod
v
Kultúrnom centre – Stred

Program   na    j ú n   2018

4.  6.           Ing. Jozef   Lehocký:
Ľudová  kultúra  a  tradície  na  trenčiansku

11. 6.          Radíme si – lebo: „Dobrá  rada  stojí  groš!“

18. 6.          Čo  zaujímavé  sme  prečítali  –  beseda
25. 6.     Informácie  o  prázdninových   akciách

Iné:

6. 6.            Letný bowlingový turnaj

14. a 19.6.   Banská Štiavnica a okolie – poznávací  zájazd

20. 6.     Únos  zo  serailu – muzikál – SND

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach