Pozvánka na 12. Valné zhromaždenie ZKS 2019

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA

12. Valné zhromaždenie 2019

Bratislava
Líščie Nivy 3, hotel Nivy

8. novembra 2019

Program

11,00:  Otvorenie VZ, privítanie hostí, duchovné slovo, príhovory hostí
11,45:  Voľby návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
12,00:  Správa o činnosti ZKS v rokoch 2015-2019 (J. Mikloško)
12,30:  Správa o hospodárení (V. Čeplíková)
12,45:  Správa kontrolnej komisie (Drabant)

13,00: Obed

14,00:  Diskusia k správam (budú dodané písomne delegátom)
15,00:  Návrh Volebného poriadku a Zmeny stanov (Peter Mach)
15,20:  Diskusia a schválenie Volebného poriadku a Stanov
15,40:  Návrh Ústredia na kandidátku Predsedníctva a Kontrolnej komisie
15,50:  Vystúpenie kandidátov na predsedu
16,10:  Predstavenie ďalších kandidátov
16,30:  Správa mandátovej komisii (predseda komisie)
16,35:  Voľby (predseda volebnej komisie)

16,45:  Prestávka – občerstvenie

17,15:  Výsledky volieb (predseda volebnej komisie)
17,30:  Odsúhlasenie uznesenia VZ (predseda návrhovej komisie)
18,00:  Záverečné slovo nového predsedu, ukončenie VZ
18,30:  Večera (balíčky na cestu)

Zdieľanie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Najnovšie články

Rýchly kontakt

Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Šafárikovo námestie 77/4
811 02 Bratislava-Staré Mesto

IČO:  31745741
IBAN: SK30 3100 0000 0040 0097 2801
PrimaBanka

E-mail: peter.mach@petermach.sk

Dobrý deň,
ďakujem za Váš odkaz a prajem príjemný deň.

S pozdravom,
Peter Mach